10/01/2018

LÒNG DÂN VÀ VẬN NƯỚC

Written By Lý Công on 10/01/2018 | 11:30

[Minh Trị]

Người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1380 - 1442) từng dạy: “Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân. Lật thuyền mới biết sức dân như nước”. Lòng dân chính là thước đo sự vững mạnh của một quốc gia, một triều đại trong lịch sử và cả hiện tại. Lịch sử cũng đã chứng minh, ba lần đất nước ta mất vào tay những kẻ thù xâm lược vào các năm 179 trước Công nguyên, năm 1407 và giữa thế kỷ XIX (từ 1858) đều là khi lòng dân ly tán, triều đình hoặc sa đọa, bảo thủ trì trệ, mất cảnh giác, hoặc không chính danh... Các cuộc khởi nghĩa dẫn tới thay đổi vương triều trong lịch sử cũng đến khi bản thân vua, quan quan liêu, hách dịch, ăn chơi hưởng lạc, xa rời nhân dân. Nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 - 1784) cũng từng tổng kết 5 nguy cơ dẫn đến mất nước bao gồm:
- Trẻ không kính già
- Trò không trọng thầy
- Binh kiêu tướng thoái
- Tham nhũng tràn lan
- Sĩ phu ngoảnh mặt

Trong đó, nguy cơ thứ tư - đến từ sự suy thoái, biến chất của những người có chức, có quyền, nắm giữ vận mệnh chính trị của đất nước luôn được coi là mối nguy cơ lớn, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Gần đây, trong tiểu thuyết lịch sử “Bão táp triều Trần”, tác giả Hoàng Quốc Hải cũng đã dùng cốt truyện để dựng lại quá trình hình thành, phát triển, chiến thắng xâm lược rồi suy yếu và sụp đổ của một trong những triều đại hiển hách nhất trong lịch sử phong kiến dân tộc. Ở đó, một vương triều ba lần chiến thắng đạo quân hùng mạnh và tàn bạo nhất thế giới, tung hoành khắp hai châu lục Á - Âu trong thế kỷ XIII đã say sưa với chiến thắng, để rồi tầng lớp vương hầu, quý tộc, quan lại “tự cho phép mình” ăn chơi, hưởng lạc, mở rộng thái ấp, dẫn tới sưu cao thuế nặng, nông dân mất mùa, đất nước rơi vào nạn đói chỉ vài năm sau chiến thắng (năm 1290). Tính từ sau kháng chiến (1288) đến năm 1369 đời Trần Dụ Tông, chỉ trong 80 năm mà ghi nhận tới 13 nạn đói. Sức dân cạn kiệt trước những thú vui tốn kém của các vị vua (nhất là Anh Tông và Dụ Tông), những cuộc chiến liên miên với Ai Lao, Chămpa... Những rối ren đó từng khiến người thầy của muôn đời - cụ Chu Văn An chán nản treo ấn từ quan, nước nhỏ Chămpa nhiều lần tiến quân tàn phá kinh đô Thăng Long, ngai vàng của triều Trần suýt rơi vào tay họ Dương (1370), và rồi cũng mất vào Hồ Quý Ly 30 năm sau đó!

“Ôn cố nhi tri tân”, nhìn vào lịch sử để chúng ta rút ra những điều cần suy nghĩ cho hiện tại và tương lai. Các phần tử chống Đảng, Nhà nước vẫn rêu rao rằng: “Nhân dân đang phân tâm, lòng dân đang rời rạc, không tụ không kết thành một khối”. Trên thực tế, dù thực trạng tiêu cực, tham nhũng đang trở nên nhức nhối, được Đảng ta xác định là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ; dù tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang có nhiều biểu hiện phức tạp (Đảng ta phải ra một Nghị quyết riêng về vấn đề này). Nhưng cần thấy rõ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh lãnh đạo sáng suốt, kiên cường, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - từ giành độc lập, kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước tới sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vẫn đang đưa nhân dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam đi đúng con đường phấn đấu đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Lòng dân đối với đất nước, đối với Ðảng như một dòng suối không bao giờ cạn. Trong không khí xã hội xô bồ, ngổn ngang..., 93 triệu người Việt Nam vẫn nhận chân ra giá trị thực, quý trọng thành quả, công lao để có đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và đang xây dựng tiến tới giàu mạnh ngày nay. Niềm tin yêu Đảng hòa quyện, gắn bó với niềm yêu quý dân tộc, trân trọng mảnh đất quê hương.

43 năm từ ngày đất nước thống nhất, Đảng ta không ngủ quên trên chiến thắng 30/4, đã tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, đạt những thành tựu quan trọng ở mỗi giai đoạn:

- Khắc phục hậu quả chiến tranh, thống nhất kinh tế - xã hội hai miền, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội và làm nghĩa vụ quốc tế.

- Khởi xướng công cuộc Đổi mới, bình thường hóa quan hệ với các nước lớn, gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế, phá thế bao vây cấm vận, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, ký kết nhiều hiệp định thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa có giá trị.

- Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, cải thiện chất lượng y tế, giáo dục; tham gia tích cực quá trình hội nhập quốc tế, nâng tầm quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia, đăng cai các sự kiện tầm vóc quốc tế lớn.

- Ổn định kinh tế vĩ mô, đưa đất nước vượt qua khó khăn của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kiềm chế được lạm phát, tham gia vào các Hiệp định đối tác thương mại đa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân; đưa cuộc đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào thực chất và đạt những kết quả tích cực.Nhìn lại lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, bài học của lịch sử giúp chúng ta nhận ra nhiều điều. Và nên nhớ rằng, con cháu ta sau này lại nhìn về giai đoạn đầu thế kỷ XXI này để đánh giá chúng ta. Không có cái gì là trọn vẹn, hoàn hảo. Cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước của chúng ta, với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, bị các thế lực phản động quốc tế bao vây, cô lập - khó khăn trăm bề. Mỗi giai đoạn, mỗi kế hoạch 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm hoặc lâu hơn, bên cạnh thành tựu, thuận lợi, không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, hạn chế, thậm chí sai lầm, khuyết điểm lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là đất nước vẫn đang hòa bình và ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, được chăm lo khá toàn diện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, cuộc đấu tranh chống tham nhũng được tiến hành quyết liệt, có hiệu quả đã củng cố niềm tin, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Biết nhận ra yếu kém, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục kịp thời, Đảng càng vững mạnh hơn, lòng dân với Đảng được củng cố, là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự tồn vong của chế độ, sự hưng thịnh của quốc gia. Nhân dân luôn đứng bên cạnh Đảng, đồng lòng đi theo Đảng bằng cả lý trí và trái tim. Dân thêm tin vào Đảng, vận nước sẽ càng hưng!

15 Nhận xét

09:35:00, 13 thg 1, 2018 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Biết nhận ra yếu kém, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục kịp thời, Đảng càng vững mạnh hơn, lòng dân với Đảng được củng cố, là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự tồn vong của chế độ, sự hưng thịnh của quốc gia. Nhân dân luôn đứng bên cạnh Đảng, đồng lòng đi theo Đảng bằng cả lý trí và trái tim. Dân thêm tin vào Đảng, vận nước sẽ càng hưng!

14:37:00, 13 thg 1, 2018 Reply

Trải qua mấy nghìn năm dựng và giữ nước, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng. Nhưng cũng trên chặng đường dài hàng chục thế kỷ ấy, dân tộc ta cũng từng nếm trải biết bao nỗi cay đắng, gian truân.

Lịch sử không chỉ là những cái đã qua, mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai. Những bài học từ lịch sử còn giúp chúng ta tự nhận thức chính mình...

14:38:00, 13 thg 1, 2018 Reply

Theo Người, “thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết”. Trọng dân là “không được phung phí nhân lực vật lực của dân”, “khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích”, “phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân”, “biết giúp đỡ nhân dân”.

14:42:00, 13 thg 1, 2018 Reply

“Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân” và “nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.

14:45:00, 13 thg 1, 2018 Reply

Muốn gần dân, cán bộ, đảng viên phải sửa đổi bệnh khai hội, bỏ thói “cán bộ khu về tỉnh, cán bộ tỉnh về huyện, cán bộ huyện về làng, thì khệnh khạng như ông quan”; tránh lối nói theo công thức, nói dài, nói không hợp thực tế, “nói gì đâu đâu” làm người ngáp, kẻ ngủ gục.

14:47:00, 13 thg 1, 2018 Reply

Nói đến lòng dân - vận nước, chúng ta còn phải nghĩ đến bộ phận bà con người Việt ở xa Tổ quốc. Sau hơn ba mươi, gần bốn mươi năm, người Việt Nam ở nước ngoài đã chuyển dịch thay đổi, không còn một mà là nhiều thế hệ. Thế hệ sinh ra ở nước ngoài có khi không biết tiếng Việt, chưa hề biết đất nước của bố mẹ ông bà, họ chỉ có quốc tịch nước ngoài, nên sợi dây liên lạc với đất nước mong manh, thậm chí là không có. Họ lại là một bộ phận ngày càng đông của cộng đồng.

15:02:00, 13 thg 1, 2018 Reply

ó thể nói, sự trông ngóng và yêu cầu cao của người dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng cần phải được quan tâm thấu đáo hơn nữa, thông qua những hành động thật cụ thể, thật quyết liệt của Ðảng, Nhà nước. Có như vậy, niềm tin của người dân đối với Ðảng, Nhà nước mới được củng cố vững chắc. Dù cho còn những khó khăn, nhưng Ðảng và Nhà nước có được niềm tin của người dân, chúng ta sẽ vượt qua để tiếp tục phát triển đất nước trong sự đồng thuận của toàn dân.

20:49:00, 13 thg 1, 2018 Reply

Đất nước ta luôn đề cao vai trò của nhân dân cũng như hướng mọi lợi ích về phía nhân dân. Bộ máy chính quyền của ta là của dân, làm việc do dân và vì dân. Chính vì thế tất cả những gì mà Đảng và Nhà nước đã và đang làm đều âm thầm bảo vệ lợi ích cho nhân dân ta.

17:02:00, 14 thg 1, 2018 Reply

“Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân. Lật thuyền mới biết sức dân như nước” như là một câu của người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi nhắc nhở các thế hệ sau hãy luôn lấy nhân dân làm gốc trong mọi chính sáchh,đường lối. Lịch sử không chỉ là những cái đã qua, mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai, đó là kinh nghiệm quý báu trả bằng máu xương của ông cha ta.

07:49:00, 15 thg 1, 2018 Reply

Cùng với sự cố gắng của Đảng, là sự đồng lòng của người dân. Dân có giàu thì nước mới mạnh! Là người dân, chúng ta hãy trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân, chăm chỉ lao động để xây dựng một Việt Nam giàu đẹp!

08:09:00, 15 thg 1, 2018 Reply

43 năm sau ngày giải phóng, đảng ta đã làm được những mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn cần những biện pháp tích cực hơn nữa để nhân dân luôn vững tin vào đảng, nhà nước.

08:13:00, 15 thg 1, 2018 Reply

Trong 5 nguy cơ dẫn đến mất nước, cụ Nguyễn Trãi có chỉ ra: tham nhũng tràn lan. Ý thức được điều này, đảng ta đang kiên quyết đấu tranh với nạn tham nhũng, liên tục có những biện pháp và điều tra những đối tượng lợi dụng tiền bạc của nhà nước! Hi vọng Việt Nam sớm chấn chỉnh được nạn này, đưa đất nước ngày càng giàu đẹp hơn!

16:56:00, 21 thg 1, 2018 Reply

Từ trước cho đến nay thì lời chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đúng đối với mọi thời kì. Một tầm nhìn của vị lãnh tụ vĩ đại đã giúp đất nước ta thoát khỏi cảnh chiến tranh và phát triển. Đảng luôn lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam , biết nhận ra lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Luôn lắng nghe nhân dân từ Đảng là một điều đáng quý mà không phải quốc gia nào cũng làm được.

17:22:00, 21 thg 1, 2018 Reply

Một Đảng mà dám nhìn thẳng vào lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi như Đảng ta bây giờ không phải là điều dễ và không phải quốc gia cũng làm được. Vì thế cho nên nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Đảng luôn hết lòng vì nhân dân. Đây là sức mạnh của toàn dân ta, cái mà dân ta đánh thắng mọi kẻ thù dù không có gì trong tay.

22:16:00, 10 thg 3, 2018 Reply

Không có cái gì là trọn vẹn, hoàn hảo. Cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước của chúng ta, với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, bị các thế lực phản động quốc tế bao vây, cô lập - khó khăn trăm bề. Mỗi giai đoạn, mỗi kế hoạch 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm hoặc lâu hơn, bên cạnh thành tựu, thuận lợi, không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, hạn chế, thậm chí sai lầm, khuyết điểm lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là đất nước vẫn đang hòa bình và ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, được chăm lo khá toàn diện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Biết nhận ra yếu kém, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục kịp thời, Đảng càng vững mạnh hơn, lòng dân với Đảng được củng cố, là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự tồn vong của chế độ, sự hưng thịnh của quốc gia. Nhân dân luôn đứng bên cạnh Đảng, đồng lòng đi theo Đảng bằng cả lý trí và trái tim. Dân thêm tin vào Đảng, vận nước sẽ càng hưng!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !