01/02/2018

CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968: Ý NGHĨA LỊCH SỬ KHÔNG THỂ BỊ XUYÊN TẠC!

Written By Lý Công on 01/02/2018 | 15:46

[Vova]

Cách đây tròn 50 năm, đúng dịp tết Mậu Thân 1968, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, viết thêm trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, bọn phản động hải ngoại hay rân chủ trong nước lại cố tình xuyên tạc về ý nghĩa cuộc tấn công này với các luận điệu như: đây là một cuộc chiến “vô nghĩa và tàn bạo”; Quân giải phóng đã vi phạm việc đình chiến; Quân giải phóng đã tàn sát dân lành; đây là một sai lầm về mặt chiến lược… Vậy với những luận điệu trên, chúng ta cần nhìn nhận chính xác như thế nào:

Thứ nhất, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 khẳng định đường lối lãnh đạo và chỉ đạo kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Ngay sau khi miền Bắc được giải phóng, Đảng ta, với bản lĩnh và tầm cao trí tuệ, trên cơ sở xác định chính xác kẻ thù, đánh giá, phân tích đúng tình hình trong nước, quốc tế, tương quan lực lượng giữa ta và địch, đã vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin về chiến tranh cách mạng phát huy truyền thống, tư tưởng quân sự của cha ông, tiếp thu tinh hoa quân sự nhân loại, nhất là các quy luật của chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa vũ trang để đề ra và từng bước hoàn thiện đường lối chống Mỹ, cứu nước một cách độc lập, tự chủ, đúng đắn, khoa học và sáng tạo, nhằm lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng, quân dân ta đã đánh thắng quân Mỹ xâm lược ngay từ những trận đầu trong đó phải kể đến thất bại liên tiếp trong 2 mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967 và trong chiến tranh phá hoại miền Bắc khiến Mỹ rơi vào thế bị động đối phó trên khắp các chiến trường. Tuy nhiên, nhứng thắng lợi lớn về chính trị và quân sự này của ta vẫn chưa làm lung lay dã tâm, hành động xâm lược của Mỹ và chưa làm thay đổi cơ bản cục diện chiến tranh có lợi cho ta. Do đó, vào tháng 12/1967, Đảng ta đã quyết định chính thức mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Với quyết định lịch sử này, Đảng ta đã lãnh đạo quân và dân ta đánh vào ý chí xâm lược của Mỹ bằng sức mạnh tổng hợp của cả nước, nhằm vào các mục tiêu. Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, kịp thời của Đảng ta, thể hiện tư duy, đường lối lãnh đạo kháng chiến tài tình. 

Hai là, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari. Trước thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, ngày 31/3/1968, tổng thống Mỹ Giôn xơn đã buộc phải tuyên bố: Mỹ đơn phương chấm dứt ném bom Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; chấm dứt thời kỳ tăng cường cam kết đưa các lực lượng quân Mỹ vào các cuộc chiến tranh trên bộ. Cuối cùng, Giôn xơn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo, gián tiếp thừa nhận thất bại của “chiến tranh cục bộ”. Đó là bước khởi đầu cho một quá trình đi xuống về chiến lược trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Bên cạnh đó, cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 thực sự là bước chuẩn bị, tạo đà cho những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược tiếp theo mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Ba là, chiến tranh của chúng ta là chiến tranh chính nghĩa "Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo". Do vậy, hàng loạt quân lính Mỹ và bè lũ tay sai phải tử trận khi đối chọi với lòng căm thù giặc với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu là nô lệ". Chính những người lính, nhân vật lịch sử cả hai bên chiến tuyến họ đã khẳng định tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý. Còn ai tàn sát nhân dân Việt Nam thì chúng ta chắc không quên những vụ thảm sát Mỹ Lai, thảm sát Thạnh Phong, thảm sát Lung Máng Diệc đã giết chết hàng trăm dân thường vô tội. 

Như vậy, có thể thấy những luận điệu xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 đều rất gượng ép, không phản ánh đúng tính chất của một sự kiện lịch sử. Bởi đơn giản, thời gian càng lùi về xa, thì chúng ta sẽ càng có cái nhìn công bằng, chính xác về lịch sử mà những luận điệu xuyên tạc càng bộc lộ sự lố bịch của mình.

15 Nhận xét

20:07:00, 2 thg 2, 2018 Reply

có thể thấy những luận điệu xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 đều rất gượng ép, không phản ánh đúng tính chất của một sự kiện lịch sử. Bởi đơn giản, thời gian càng lùi về xa, thì chúng ta sẽ càng có cái nhìn công bằng, chính xác về lịch sử mà những luận điệu xuyên tạc càng bộc lộ sự lố bịch của mình.

20:08:00, 2 thg 2, 2018 Reply

chiến tranh của chúng ta là chiến tranh chính nghĩa "Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo". Do vậy, hàng loạt quân lính Mỹ và bè lũ tay sai phải tử trận khi đối chọi với lòng căm thù giặc với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu là nô lệ". Chính những người lính, nhân vật lịch sử cả hai bên chiến tuyến họ đã khẳng định tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý. Còn ai tàn sát nhân dân Việt Nam thì chúng ta chắc không quên những vụ thảm sát Mỹ Lai, thảm sát Thạnh Phong, thảm sát Lung Máng Diệc đã giết chết hàng trăm dân thường vô tội.

07:09:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Một trong những luận điệu xuyên tạc về ý nghĩa cuộc tấn công này với các luận điệu như: đây là một cuộc chiến “vô nghĩa và tàn bạo”; Quân giải phóng đã vi phạm việc đình chiến; Quân giải phóng đã tàn sát dân lành; đây là một sai lầm về mặt chiến lược... Tất nhiên đây là những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng chống đối, còn ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến thì chắc chắn trong mỗi chúng ta ai cũng hiểu rõ vấn đề này. Các đối tượng xấu có xuyên tạc đằng trời thì ý nghĩa của cuộc chiến không bao giờ thay đổi được.

11:43:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Lúc bấy giờ, có lẽ chỉ Bộ Chính trị, Ban Tham mưu chiến địch mới hiểu rõ cuộc tổng tấn công “Tết” nhằm mục tiêu gì và nhân dân Việt Nam sẵn sàng trả giá như thế nào cho mục tiêu đó. Chiều ngược lại, Nhà trắng hoặc Lầu Năm góc cũng có thể đoán được - chẳng hạn một chiến thắng huy hoàng!? Điều đó cũng dễ đoán với bất cứ ai, nếu biết rằng, đó là ước mơ cháy bỏng của toàn thể nhân dân Việt Nam, của những người lính cụ Hồ đã chiến đấu ròng rã suốt hơn 20 năm trước đó vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, tất nhiên kể cả 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp.

15:12:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Cuộc tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cách mạng nước ta thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên bọn phản động cũ và mới luôn tìm cách lấp liếm đi ý nghĩ đó. Ngày xưa làm thế để chúng ta bất lợi trong việc kí kết Hiệp định Pari, ngày nay là để nói xấu những anh hùng liệt sĩ, những người có công vói đất nước. Mọi người đừng để bọn ba que ấy lừa gạt nhé.

16:47:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Thời báo New York, số ra ngày 2.1.1968 viết về sự kiện Mậu Thân có đoạn: “Hậu quả chính trị do thắng lợi đáng kinh ngạc của Việt Cộng gây ra lần này mới là nguy hại nhất”; Tờ Le Combat của Pháp, số ra ngày 1.2.1968 khẳng định: “Điều hiển nhiên là người Mỹ đã thua đứt về mặt chính trị trong cuộc chiến tranh này. Những gì đã xảy ra ở Sài Gòn đủ cho thấy Mặt trận Dân tộc giải phóng đã nắm được các tầng lớp nhân dân trong mức độ to lớn biết chừng nào!”. Trong khi đó, Tờ Der Spiegel của Đức, số ra ngày 12.2.1968 viết: “Tuy là Việt Cộng không thể đuổi nửa triệu lính Mỹ được trang bị tốt nhất ra khỏi đất liền của miền Viễn Ấn - và có lẽ họ cũng không chờ đợi việc này. Việc mà những người Cộng sản Việt Nam dự tính nhiều hơn là giới chính khách Mỹ sẽ hoài nghi các tướng lĩnh quá lạc quan của nước Mỹ và dân chúng Mỹ sẽ thúc dục tổng thống của họ chấm dứt cuộc phiêu lưu không có triển vọng ở Việt Nam”.

16:51:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Bước ngoặt then chốt của cuộc chiến đã thực sự xảy ra sau cuộc tổng tiến công “Tết” do giải phóng quân tiến hành, Lầu Năm góc thừa nhận: “Cuộc tiến công Tết 1968 của Quân giải phóng, tuy đã được đoán trước”; nhưng “đã làm bộ chỉ huy Mỹ và công chúng Mỹ thật sự bất ngờ, và sức mạnh, thời gian, cường độ của nó làm cho sự bất ngờ càng kéo dài thêm”. Đó là một sự kéo dài không có lợi, buộc Tổng thống Johnson phải tìm ra lối thoát bằng một giải pháp hòa bình, rút lui trong danh dự - danh dự trong bi đát - của một cường quốc đứng đầu, và ngày 31.3.1968, ông đã ra lệnh ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 đến vĩ tuyến 16, ngồi vào bàn hội nghị thương lượng với Hà Nội.

16:55:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Còn ở nông thôn - hệ thống chính quyền cơ sở của chế độ Sài Gòn - sự rệu rã còn bi đát hơn. Một khi phần lớn lính Mỹ - sinh lực nồng cốt - bị ghìm chân ở đô thị, lực lượng vũ trang cách mạng tại các địa phương đã hỗ trợ quần chúng nổi dậy, diệt ác, phá kìm kẹp, mở lõm, mở rộng vùng giải phóng - những căn cứ địa cách mạng trong lòng dân - tới sát nách các quận lỵ, thị trấn, thị xã... Ví như An Giang và Châu Đốc, cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân hai tỉnh này với phạm vi chiến dịch trải rộng trên 1 thị xã, 5 thị trấn và 50 xã đã giáng một đòn đau đầy bất ngờ cho đối phương. Sự bị động và bất lực của chủ lực quân Sài Gòn tại Châu Đốc trong đợt I của cuộc tấn công đã khiến nơi này trở thành một trong hai nơi bị thiệt hại nặng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.

16:57:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là một hoạt động rộng lớn, phức tạp - từ trong toan tính chiến lược của lãnh đạo Đảng ta cho đến diễn biến thực tế trên chiến trường - điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không hề ảo tưởng về mục tiêu thắng Mỹ trên thế mạnh đơn thuần về quân sự, mà mục tiêu chiến lược đề ra từ đầu là đánh mạnh vào tinh thần và ý chí xâm lược của đối phương bằng sức mạnh tổng hợp. Kết quả, hiệu quả về chính trị, tâm lý, tinh thần đạt được là hết sức to lớn. “Tết” đã phô bày sự thất bại về chiến lược cũng như cách thức điều hành chiến tranh của giới lãnh đạo, tướng lĩnh Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam, đồng thời phô bày toàn bộ sự bất lực của quân đội và chính quyền Sài Gòn; “Tết” đã tạo nên cơn chất động dữ dội giữa lòng nước Mỹ, thúc đẩy phong trào phản chiến bùng phát, buộc Tổng thống Johnson phải xuất hiện trên truyền hình để công khai tuyên bố đơn phương chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, rút bỏ cam kết đưa quân viễn chinh Mỹ vào cuộc chiến tranh trên bộ ở Việt Nam, vào ngày 31.3.1968.

21:15:00, 5 thg 2, 2018 Reply

cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 là một trong những chiến thắng vĩ đại của quân và dân miền Nam Việt Nam; là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất có một vai trò và hệ quả mang tính bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

21:16:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1968 là thắng lợi có ý nghĩa chính trị và quân sự to lớn. Quân và dân miền Nam đã giành thắng lợi quan trọng, đánh bại cố gắng lớn về quân sự của Mỹ; giáng một đòn quyết định, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, rút dần quân về nước, chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc và chấp nhận đàm phán với ta ở Hội nghị Pa-ri (1968-1973); góp phần làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, làm cho “quân đội Mỹ còn nguyên vẹn về thể xác nhưng tinh thần dao động hết rồi

21:16:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Cục diện “vừa đánh vừa đàm” đã được mở ra trên thực tế. Sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ đây, trở nên chặt chẽ và hiệu quả hơn, tạo bước ngoặt mới cho sự phát triển của cách mạng miền Nam

21:16:00, 5 thg 2, 2018 Reply

uộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 được ghi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam như là một mốc son tiêu biểu, một bước ngoặt quyết định; đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng. Đó còn là một cuộc tập dượt lớn cho Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân 1975.

21:17:00, 5 thg 2, 2018 Reply

Sự thật lịch sử về cuộc Tổng tiến công Tết mậu Thân năm 1968 của Quân Giải phóng và nhân dân miền Nam Việt Nam đã quá rõ ràng, làm sao có thể phủ nhận, lẫn lộn trắng đen! đây là ý đồ rất thâm độc, xảo trá, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự hy sinh, đóng góp vô cùng lớn lao của nhân dân và quân đội ta ở cả hai miền Nam-Bắc, của bè bạn quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; đồng thời còn nhằm kích động các phần tử chống đối, lực lượng tay sai, phản động chống phá cách mạng Việt Nam

23:00:00, 24 thg 2, 2018 Reply

Liên tiếp là những thất bại khi đối đầu với đất nước ta đặc biệt khi đặt dưới sự lành đạo tài tình của đảng cộng sản việt nam,thua rồi còn chơi bàn lùi nói xấu bịa đặt trắng trợn sau lưng để nhằm tiếp tục dã tâm chia rẽ đất nước ta.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !