06/03/2018

BÁC KẾ HOẠCH TUYỂN 1000 BIÊN CHẾ: CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG THỂ HIỆN QUYẾT TÂM TINH GIẢM BIÊN CHẾ!

Written By Lý Công on 06/03/2018 | 04:00

[Vova]

Vừa qua, tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê bình Sở Nội vụ vì thực hiện không đúng quy trình để ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 1000 cán bộ, công chức, viên chức cấp phường. Trước đó, Sở Nội vụ đã đề xuất tuyển dụng 1000 chỉ tiêu cho 5 chức danh công chức cấp xã, phường để bù lại số người đã nghỉ hưu hoặc luân chuyển. Quyết định của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp
Trước tiên, cần phải nhìn nhận rằng, việc Giám đốc Sở Nội vụ xin tuyển 1000 cán bộ, công chức, viên chức cấp phường trước đây được coi là điều dễ hiểu. Bởi lẽ Thủ đô Hà Nội là một thành phố lớn với dân số hơn 7 triệu rưỡi người, hàng năm, dân số tăng cơ học là rất lớn, do vậy đây cũng là thành phố có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường tương đối đông để phục vụ được số lượng người dân đông đảo. Đồng nghĩa với đó, hàng năm, số lượng cán bộ công chức, viên chức chức cấp xã đến độ tuổi về hưu, hoặc được luân chuyển là khá đông đảo. Do vậy việc Sở Nội vụ để xuất tuyển 1000 chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức là điều dễ hiểu. Vậy điểm sai của Sở Nội vụ mà chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ ra ở đây là gì.

Đó là việc Sở Nội vụ chưa quán triệt triệt để tinh thần của nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính. Theo đó tinh thần của nghị quyết này thì “Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương. Khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước”. Như vậy, ngay từ cấp xã, phường cũng phải sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo cơ chế “một người làm nhiều việc và một việc chỉ giao cho một người”.

Bên cạnh đó, như lời Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã phát biểu, hiện nay các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang được tinh gọn và số hóa có nghĩa là năng suất lao động tăng lên. Do đó, nhu cầu về con người (dù đã được duyệt biên chế từ trước đó) cũng nên cần xem xét lại. Và trong trường hợp việc tuyển dụng là cần thiết thì nó cần phải làm nghiêm túc.

Như vậy, nhu cầu tuyển thêm cán bộ công chức cấp xã phường là nhu cầu có thực của TP Hà Nội. Tuy nhiên, với cương vị là người đứng đầu thành phố, quán triệt tinh thần nghị quyết Trung ương 6 và yêu cầu tăng năng suất lao động của cán bộ, công chức, quyết định tạm dừng kế hoạch 

34 Nhận xét

06:18:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Trước tiên, cần phải nhìn nhận rằng, việc Giám đốc Sở Nội vụ xin tuyển 1000 cán bộ, công chức, viên chức cấp phường trước đây được coi là điều dễ hiểu. Bởi lẽ Thủ đô Hà Nội là một thành phố lớn với dân số hơn 7 triệu rưỡi người, hàng năm, dân số tăng cơ học là rất lớn, do vậy đây cũng là thành phố có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường tương đối đông để phục vụ được số lượng người dân đông đảo. Đồng nghĩa với đó, hàng năm, số lượng cán bộ công chức, viên chức chức cấp xã đến độ tuổi về hưu, hoặc được luân chuyển là khá đông đảo.

06:19:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Đó là việc Sở Nội vụ chưa quán triệt triệt để tinh thần của nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính. Theo đó tinh thần của nghị quyết này thì “Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương. Đây cũng là chủ trương hoàn toàn đúng đắn trong thời buổi hiện nay.

06:22:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Đúng là như lời Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã phát biểu, hiện nay các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang được tinh gọn và số hóa có nghĩa là năng suất lao động tăng lên. Do đó, nhu cầu về con người (dù đã được duyệt biên chế từ trước đó) cũng nên cần xem xét lại. Và trong trường hợp việc tuyển dụng là cần thiết thì nó cần phải làm nghiêm túc.

14:21:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang thể hiện một cách làm việc rất cứng rắn linh hoạt nhưng đồng thời cũng rất được lòng dân. Cho đến thời điểm hiện tại thì việc bỏ việc tuyển thêm 10000 nhân viên công chức là hợp lí.

14:35:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Kiên quyết và thẳng thắn, ông Nguyễn Đức Chung nói: "Công việc ở phường giờ đã giảm đi nhiều khi đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả lương hưu đã qua bưu điện… Tuyển dụng thêm 1.000 người là không ổn. Nếu có tuyển dụng thì phải thi tuyển nghiêm túc".

15:44:00, 7 thg 3, 2018 Reply

nhu cầu tuyển thêm cán bộ công chức cấp xã phường là nhu cầu có thực của TP Hà Nội. Tuy nhiên, với cương vị là người đứng đầu thành phố, quán triệt tinh thần nghị quyết Trung ương 6 và yêu cầu tăng năng suất lao động của cán bộ, công chức, quyết định tạm dừng kế hoạch

19:39:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Tinh giảm bộ máy là việc hàng đầu trong ngị quyết trung ương VI của Đảng ta trong thời gian gần đây nhằm tinh gọn tổ chức lại bộ máy thật sự chuyên nghiệp,tránh sự chồng chéo,tràn lan giữa các ban ngành với nhau,giúp cho công việc được xử lý gọn gàng hơn.

19:41:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Những việc mà đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn đúng đắn,có như thế các công việc ở cơ quan hành chính mới được gọn gàng giúp cho người dân đỡ phiền phức trong thủ tục hành chính,vì trước giờ đây là nỗi sợ rất lớn từ nhân dân.

20:26:00, 7 thg 3, 2018 Reply

Tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ quyết định của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Bây giờ khoa học công nghệ phát triển, đã giảm thiểu rất nhiều nhân lực cho các cơ quan hành chính. Do vậy, tuyển thêm thì công chức đi làm việc chắc chỉ có nhìn mặt nhau điểm danh rồi về. Quyết định trên đã quán triệt tinh thần Nghị quyết trung ương 6 vừa rồi của BCH TƯ Đẳng cộng sản Việt Nam.

15:02:00, 8 thg 3, 2018 Reply

Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội là điều hết sức đúng đắn và hợp với lòng dân. Nhất là trong bối cảnh Đảng và nhà nước ta đang trong quá trình tinh giảm biên chế mà lại có thông tin tuyển thêm 1000 công nhân viên chức nhà nước là một con số quá lớn. Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

22:31:00, 8 thg 3, 2018 Reply

Việc làm lần này của ông Nguyễn Đức Chung là hết sức hợp lý, trong khi số cán bộ còn rất lớn mà vẫn tuyển thêm chỉ làm phí phạm ngân sách quốc gia. Ủng hộ Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

22:47:00, 8 thg 3, 2018 Reply

Hoan hô bác Chung! Việc làm của bác giúp quốc gia tiết kiệm được nguồn ngân sách rất lớn. Các địa phương khác cũng cần áp dụng triệt để, vì một Việt Nam giàu mạnh, phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá!

23:21:00, 8 thg 3, 2018 Reply

Đúng vậy, cần nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động ở cả khối tư nhân và nhà nước, giúp tiết kiệm được lượng lớn ngân sách quốc gia. Tiền để đầu tư vào giáo dục, y tế, nâng cao hạ tầng, có như vậy Việt Nam mới nhanh sánh vai được với cường quốc năm châu.

23:30:00, 8 thg 3, 2018 Reply

Bây giờ khoa học công nghệ đã phát triển hơn rất nhiều, việc đào tạo nguồn cán bộ sẵn có để nâng cao trình độ, năng suất lao động quan trọng hơn là tuyển dụng thêm đấy ạ. Ủng hộ bác Trung vì những quyết định đúng đắn của mình.

13:35:00, 9 thg 3, 2018 Reply

Việc tuyển bổ sung hơn 1000 biên chế nhà nước ở Hà Nội là một việc không thể thực hiện được và chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã bác bỏ ý kiến này. Tôi hoàn toàn ủng hộ với quan điểm với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Đảng và nhà nước đang trong quá trình tinh giảm biên chế cho nên việc tuyển nhiều công chức như vậy là không hề khả thi.

14:29:00, 15 thg 3, 2018 Reply

Quan điểm của ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn, là thủ đô của đất nước HN nên là địa phương đi đầu trong cả nước về việc tinh gọn bộ máy chính quyền, nhất là ở cấp xã, phường. Sau HN thì các địa phương khác cũng phải tính toán một cách hợp lý để quán triệt triệt để tinh thần của nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính.

23:52:00, 15 thg 3, 2018 Reply

Việc tinh giảm biên chế là việc cần làm, những chức danh chuyên môn mà ko phải công chức phải cho nghỉ và tuyển dụng qua thi tuyển đúng chức danh. Ngược lại những chức danh ko chuyên trách cần phải được tuyển để giúp việc.

23:53:00, 15 thg 3, 2018 Reply

Hiện nay đa phần không ai mặn mà với công chức vì lương không đáp ứng được mức sống cơ bản của sự phát triển xã hội hiện tại, Nếu chưa thay đổi được cơ chế tiền lương, cơ chế quản lý đầu việc, cán bộ thì những người trẻ có năng lực sẽ không có ý định thi công chức, dẫn đến chất lượng cán bộ không được cao

23:54:00, 15 thg 3, 2018 Reply

Cần rà soát thật chặt chẽ tránh lãng phí ngân sách của nhà nước trong việc tuyển dụng, thi tuyển công chức xã phường. Rất cần những cán bộ công chức có năng lực trình độ, có tâm huyết với nghề nghiệp để giải quyết hiệu quả công việc cho người dân.

23:54:00, 15 thg 3, 2018 Reply

Tuyển công chức là rất cần thiết nhưng cần xem lại về số lượng tuyển dụng. Có vài xã phường người thừa việc thiếu nhưng lại không thể phân công thêm công việc vì còn liên đới trách nhiệm khi chưa phải công chức. Có một số xã phường vẫn có tình trạng con ông cháu cha nên có cán bộ làm lâu chưa được thi công chức và cán bộ mới vào làm đã được chọn thi tuyển..!

23:56:00, 15 thg 3, 2018 Reply

hoan nghênh quyết định của chủ tịch Nguyễn Đức Chung khi đã bác bỏ kế hoạch tuyển thêm 1000 biên chế. Trong khi chúng ta đang tìm cách tinh giảm biên chế thì việc tuyển chọn biên chế cũng cần có sự chọn lọc, không tiến hành ồ ạt

22:55:00, 2 thg 4, 2018 Reply

việc bác kế hoạch tuyển 1000 biên chế của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thể hiện rõ quyết tâm giảm biên chế của TP Hà Nội. Sau khi giảm xong nếu còn thiếu hoàn toàn có thể tuyển lại mà

22:57:00, 2 thg 4, 2018 Reply

Thiết nghĩ rằng việc đề ra kế hoạch tuyển 1000 biên chế của Sở Nội vụ Hà nội cũng có cái lý của nó. Tuy nhiên, trong khi đang tiến hành tinh giảm biên chế thì có lẽ nên tạm hoãn kế hoạch này một thời gian

22:58:00, 2 thg 4, 2018 Reply

Nếu biên chế thừa thì chúng ta rất đau đầu khi tinh giảm biên chế, do vậy thiếu 1 tẹo, 1 người công chức cố gắng lên một tý. Nếu sau thấy đảm đương được thì không cần tuyển thêm nữa mà tăng lương cho cán bộ công chức đó

22:59:00, 2 thg 4, 2018 Reply

Đây chắc chắn là một quyết định rất hợp lòng dân của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Người dân mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ của công chức chứ không phải là tuyển thêm nhiều người để ngồi chơi hay xách nhiễu dân

23:00:00, 2 thg 4, 2018 Reply

Đây là người lãnh đạo mà chúng ta mong chờ, quyết đoán vì dân vì lợi ích chung. Quá trình tinh giảm biên chế còn đang diễn ra, dẫu biết có nơi vẫn còn thiếu nhưng không nên tuyển ồ ạt làm gì cả

23:49:00, 2 thg 4, 2018 Reply

Quyết định của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội được cho là hợp lý, sáng suốt trong bối cảnh Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh công tác rà soát, tinh giản biên chế. Thực tế hiện nay, với việc áp dụng ngày một sâu rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các dịch vụ công đã cho thấy chưa cần thiết phải bổ sung biên chế để thực hiện các nhiệm vụ này.

23:51:00, 2 thg 4, 2018 Reply

Quan điểm của ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn, là thủ đô của đất nước HN nên là địa phương đi đầu trong cả nước về việc tinh gọn bộ máy chính quyền, nhất là ở cấp xã, phường. Sau HN thì các địa phương khác cũng phải tính toán một cách hợp lý để quán triệt triệt để tinh thần của nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính.

22:28:00, 23 thg 6, 2018 Reply

Người dân bình tĩnh, đối thoại thẳng thắn, lắng nghe và đưa ra những thắc mắc, đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Chỉ cần vậy thôi thì chắc chắn sự việc rồi cũng sẽ yên ổn cả thôi. Chỉ cần bình tĩnh giải quyết triệt để là sẽ ổn và không ai người dân nào cũng giống như nhau, vì vậy phải tùy người mà cách giải quyết khác nhau.

22:43:00, 23 thg 6, 2018 Reply

Đây chính là hướng toàn vẹn cho cả người dân và chính quyền. Cách xử lý như vậy vừa hiệu quả, vừa đúng pháp luật, vừa đảm bảo niềm tin của người dân với chính quyền cũng như niềm tin đối với lời hứa của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

22:46:00, 23 thg 6, 2018 Reply

Những lời cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân Đồng Tâm đã được thực hiện, vừa đảm bảo sự công minh của pháp luật, vừa xét tới tâm tư, tình cảm của nhân dân Đồng Tâm. Chỉ mong người dân đừng để bị các đối tượng xấu kích động thôi.

22:54:00, 23 thg 6, 2018 Reply

Hà Nội để tiến hành đối thoại trực tiếp với người dân xung quanh vấn đề đất đai đang là tâm điểm những ngày qua. Sự việc này đã bị đẩy lên đỉnh điểm khi bà con nhân dân xã Đồng Tâm đã tiến hành bắt giữ 38 người của chính quyền, lực lượng chức năng. Đồng thời tiến hành phong tỏa bằng gạch đá, rào chắn các đường đi vào khu vực xã.

22:59:00, 23 thg 6, 2018 Reply

Sự việc đang diễn ra tại Đồng Tâm cũng cho thấy một điều rất rõ đó chính là bà con nhân dân đã hành động. Cũng vì một phần bức xúc để mong muốn giải tỏa nút thắt khó khăn nhất trong lòng. Chúng ta cũng thấy được rằng không một ai muốn gây chia rẽ và hành động quá khích vì bà con cũng hiểu được rằng nếu không cẩn thận để các đối tượng thừa nước đục thả câu và sử dụng sự kiện này làm mồi lửa thì hiểm nguy khôn lường. Can than voi may thang phan dong

23:12:00, 23 thg 6, 2018 Reply

lời hứa của ông Chung chưa khô mực, vẫn còn hiệu lực nhưng để hiểu được thâm ý, tâm lòng của ông thì không phải ai cũng thực hiện nổi. Đó là lí do ông Chung làm được Chủ tịch Hà Nội còn những kẻ phê phán ông, lên án ông thì mãi vẫn ở một xó xỉnh chật hẹp nào đó!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !