14/03/2018

CHÍNH THỨC CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA MOBIFONE MUA AVG!

Written By Lý Công on 14/03/2018 | 19:07

[Nguồn:dantri.com.vn]

Chiều tối nay 14/3, Thanh tra Chính phủ chính thức công khai kết luận thanh tra thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ Thông tin và Truyền thông, Mobifone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền mà Mobifone đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG; thực hiện các kết luận, xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Truy thu từ Mobifone, nộp vào ngân sách nhà nước về Thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 1,3 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐTV; Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán của Mobifone chịu trách nhiệm xử lý, thu hồi số tiền 1,54 tỷ đồng chi phí tư vấn đã chi cho 02 công ty tư vấn (AMAX và VCBS).

“Đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.”- kết luận nêu rõ.

“Vụ việc nghiêm trọng”

Trước đó (ngày 8/3), Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo cho biết Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Ban Bí thư cho rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ban Bí thư đề nghị Thường trực Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra, sớm công bố kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật và thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.

Đến ngày 12/03, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo và chứng kiến việc Mobifone và cổ đông chuyển nhượng AVG ký biên bản cam kết huỷ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa 2 bên; các cổ đông chuyển nhượng sẽ trả lại toàn bộ số tiền bán cổ phần đã được Mobifone thanh toán.

Ngày 13/3, Mobifone đã phát đi thông báo nêu rõ, Mobifone và nhóm cổ đông AVG đang xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phần theo các quy định pháp luật.

“Theo thỏa thuận hai bên, nhóm cổ đông AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỉ đồng để cam kết thực hiện việc hủy hợp đồng. Hai bên sẽ khẩn trương xem xét và thực hiện những công việc cần thiết trên tinh thần thiện chí, đảm bảo không thiệt hại cũng như không ảnh hưởng tới nguồn vốn và lợi ích của Nhà nước" - thông báo của Mobifone nêu rõ.

Theo kết luận thanh tra, thực trạng tài chính, hoạt động kinh doanh của AVG từ khi thành lập đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần là rất khó khăn.

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/3/2015 là rất xấu, tổng tài sản là trên 3.260 tỷ đồng; nợ phải trả trên 1.266 tỷ đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định là 208,589 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá liên tục lỗ, số lỗ luỹ kế đến 31/3/2015 là 1.632,909 tỷ đồng (bằng 45% vốn điều lệ).

AVG sử dụng vốn cho kinh doanh dịch vụ truyền hình chủ yếu là vốn vay và vốn chiếm dụng; vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (đến 31/3/2015 đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 2.659,907 tỷ đồng, chiếm 73,3% vốn điều lệ).

Đáng chú ý là việc đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình để mua lại cổ phần tại Công ty cổ phần giống tằm Mai Lĩnh và Công ty cổ phần An Viên B.P với số tiền 2.473,2 tỷ đồng (bình quân cao gấp 13 lần so với vốn đầu tư ban đầu của các cổ đông là 189,6 tỷ đồng, các cổ đông này đã thanh toán bù trừ với việc mua cổ phần do AVG phát hành để tăng vốn điều lệ, các cổ đông của 2 công ty này cũng là cổ đông của AVG).

Việc AVG đầu tư 2 khoản ngoài lĩnh vực truyền hình nêu trên tiềm ẩn rủi ro về tài chính, có dấu hiệu bất thường, nhưng Mobifone vẫn mua 2 khoản đầu tư này. Thanh tra Chính phủ cho rằng cần được tiếp tục làm rõ.

Khi báo cáo đề xuất đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần AVG và lập Dự án đầu tư trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, Mobifone đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ, đánh giá không đúng thực trạng tài chính rất xấu của AVG, thậm chí còn đánh giá khả quan về tình hình tài chính, kinh doanh của AVG như sau: “Từ năm 2012 đến năm 2014 thì doanh thu AVG tăng, lợi nhuận gộp đang tăng dần (dù đến nay vẫn đang lỗ kế hoạch), các chỉ số đều thể hiện sự tăng trưởng...” là vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều 9 Luật số 69/2014/QH13 về hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp: “Cung cấp thông tin, báo cáo không trung thực, không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời theo quy định của pháp luật”.

Trong việc lựa chọn tư vấn thẩm định giá trị AVG và tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Mobifone đã có những khuyết điểm, vi phạm quy định của Luật Đấu thầu.

Cụ thể trong việc lựa chọn Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCBS), Mobifone đã chuyển File hồ sơ yêu cầu (HSYC) cho VCBS trước khi phát hành HSYC, vi phạm hành vi bị cấm của Luật Đấu thầu. Lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX (AMAX), Mobilfone chỉ căn cứ vào báo giá thấp nhất trong 3 đơn vị tư vấn, không thực hiện theo quy trình chỉ định thầu, vi phạm Nghị định số 63/2014.

Khi đàm phán giá mua cổ phần, Mobifone sử dụng kết quả thẩm định giá do AMAX xác định giá trị AVG là 16.565 tỷ đồng để đàm phám giá mua cổ phần mà không trừ các khoản nợ phải trả 1.134 tỷ đồng, riêng việc làm này gây thiệt hại 1.134 tỷ đồng.

AMAX đã sử dụng số liệu đầu vào không có cơ sở để xác định “Giá trị tài sản vô hình ngoài Bảng cân đối kế toán là 13.448 tỷ đồng”. Sau khi loại trừ giá trị tài sản vô hình 13.448 tỷ đồng và loại trừ nợ phải trả 1.134 tỷ đồng thì giá trị vốn chủ sở hữu của AVG tại thời điểm 31/3/2015 chỉ là 1.983 tỷ đồng (chưa tính đến việc định giá lại giá trị thực của các khoản AVG đã đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp); so với giá mua 95% cổ phần AVG là 8.889,815 tỷ đồng cho thấy nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỷ đồng.

Kết luận cho rằng khi lựa chọn phương án đầu tư, Mobifone không khảo sát, không lựa chọn đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ truyền hình để tư vấn về phương án kinh doanh, không xây dựng phương án đầu tư mới để có căn cứ so sánh, lựa chọn phương án đầu tư; đã sử dụng kết quả thẩm định giá của AASC (do VCBS cung cấp, không được sự đồng ý của AASC) để so sánh với các mức giá do các công ty tư vấn khác đưa ra, không đúng mục đích sử dụng Chứng thư của AASC (Chứng thư của AASC chỉ cung cấp cho VCBS).

Trong lập dự án đầu tư, Mobifone đã nhận thức rõ 2 vấn đề cốt lõi là giá mua cổ phần AVG và hiệu quả đầu tư; khi tính toán hiệu quả đầu tư Dự án giai đoạn 2015-2020 đã dự báo: số lượng phát triển thuê bao truyền hình trả tiền, doanh thu, giá vốn, chi phí lãi vay, lợi nhuận… chủ yếu dựa trên các giả định, thiếu khả thi; đã nhận thức rõ và định lượng được hậu quả, nguy cơ gây hậu quả nếu thực hiện đầu tư Dự án, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông; lợi nhuận kinh doanh và số nộp ngân sách nhà nước sụt giảm; đã sử dụng kết quả thẩm định giá trị AVG do AMAX thực hiện là 16.565 tỷ đồng làm căn cứ để đàm phán với cổ đông AVG về giá mua cổ phần, không có căn cứ so sánh.

Tuy vậy khi lập Dự án đầu tư, Mobifone đã đánh giá:“phương án mua lại cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu là vượt trội hơn so với phương án Mobifone tự đầu tư”.

Mobifone đã lập, trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án (không loại trừ 2 khoản đầu tư ngoài ngành của AVG), thể hiện thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái quy định tại Nghị định số 91/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trách nhiệm thuộc về HĐTV, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Mobifone.

Trong bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ký với đại diện cổ đông AVG, Mobifone đã cam kết hỗ trợ tài chính cho AVG để trả các khoản nợ với tổng số tiền 1.093,7 tỷ đồng. Tuy chưa thực hiện, nhưng cam kết này không đúng với nội dung của Dự án đầu tư đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Việc Mobifone sử dụng 100% nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư dự án, không đúng với nội dung trong dự án đầu tư báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay); thời gian thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG là 19 ngày (từ ngày 28/12/2015 đến 15/01/2016) có biểu hiện không bình thường.

“Như vậy, những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm nêu trên của Mobifone, nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG 1.134 tỷ đồng; việc thực hiện đầu tư dự án đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo, trong đó lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2016 đã giảm so với năm 2015 là 321,7 tỷ đồng; số lỗ lũy kế đến 31/12/2017 là 1.982,7 tỷ đồng; đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa Mobifone”- kết luận của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

19 Nhận xét

07:59:00, 15 thg 3, 2018 Reply

Dùng tiền nhà nước để có những đầu tư thế này thì chết, nói thật đây mà là tiền cá nhân thì chắc chắn chả ông nào có kiểu đầu tư thế này. Phải nói là quá khuất tất, quá lơ là. Việc sử dụng vốn nhà nước cần được quản lý chặt chẽ hơn, tiền của dân không phải để cho những hoạt động thế này!

20:33:00, 15 thg 3, 2018 Reply

7.006 tỷ đồng đấy không phải là con số nhỏ, những tổn hại mà những doanh nghiệp lại mang lại vô cùng lớn, các cá nhân làm việc thiếu trách nhiệm trong vụ việc này cần phải điều tra để đưa ra xử lí, bởi không chỉ Mobifone mà còn có những doanh nghiệp khác đang trong báo động.

10:20:00, 16 thg 3, 2018 Reply

Dùng tiền của nhà nước, mồ hôi xương máu của nhân dân như thế này chỉ có chết.Rất có thể sau vụ án AVG này sẽ có rất nhiều quan chức cấp cao bị sa lưới. Một vụ đánh lớn mang tầm cỡ quốc gia đụng chạm lớn đến nhiều tổ chức và cá nhân liên quan. Thanh tra chính phủ đã có rất nhiều cố gắng trong việc rà soát, thanh tra toàn diện và kết luận và báo cáo với ban bí thư. Rất hoan nghênh tinh thần làm việc của ban cán sự Đảng thanh tra chính phủ.Mong rằng sẽ sớm có hình thức xử lí đối với các đối tượng liên quan.

15:13:00, 16 thg 3, 2018 Reply

Những kết quả thanh tra cho thấy Mobifone có nhiều sai phạm trong quá trình mua lại Công ty AVG. Điều chúng ta chờ đợi tiếp sau đây chính là việc xử lý những người cố thực hiện những sai phạm. Nếu làm được như vậy thì mới tạo ra sự nghiêm minh của pháp luật.

15:35:00, 16 thg 3, 2018 Reply

Sự thật thì vụ Mobifone mua AVG còn rất nhiều khuất tất từ việc sử dụng số liệu, định giá tài sản hay đánh giá đầu tư, việc thanh toán tiền cho AVG trong 19 ngày cũng cần đặt dấu hỏi lớn. Có thể nói những người có hiểu biết chút về tài chính cũng thấy rõ vụ mua bán này có vấn đề,khuất tất vậy mà không hiểu là các Bộ ban ngành liên quan vô ý hay cố ý nhắm mắt làm ngơ. Vụ việc này cần được điều tra làm rõ trách nhiệm, không thể để việc dùng vốn nhà nước như tiền chùa thế này được,lãng phí mồ hôi,xương máu của nhân dân.

15:44:00, 16 thg 3, 2018 Reply

Sử dụng danh nghĩa Nhà nước để tư lợi cá nhân. Hơn nữa nếu vụ việc chót lọt thì số tiền chiếm đoạt được của Nhà nước lên đến con số khủng khiếp. Vụ việc này cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý những cá nhân này cố tình sai phạm. Tôi hoan nghênh những nỗ lực, cố gắng của Tổng bí thư và Thanh tra Chính phủ để giúp Nhà nước không bị tổn thất.

16:04:00, 16 thg 3, 2018 Reply

Tôi thấy mừng vì chính sự kiên quyết của Ban Bí thư đã giúp đất nước khỏi những tổn thất lớn về kinh tế. Qua sự việc này đã càng chứng tỏ quyết tâm của Tổng bí thư trong cuộc chiến chống tham nhũng ở đất nước ta.

20:22:00, 17 thg 3, 2018 Reply

Dùng tiền nhà nước để có những đầu tư thế này thì chết, nói thật đây mà là tiền cá nhân thì chắc chắn chả ông nào có kiểu đầu tư thế này. Phải nói là quá khuất tất, quá lơ là. Việc sử dụng vốn nhà nước cần được quản lý chặt chẽ hơn, tiền của dân không phải để cho những hoạt động thế này!

20:23:00, 17 thg 3, 2018 Reply

Những kết quả thanh tra cho thấy Mobifone có nhiều sai phạm trong quá trình mua lại Công ty AVG. Điều chúng ta chờ đợi tiếp sau đây chính là việc xử lý những người cố thực hiện những sai phạm. Nếu làm được như vậy thì mới tạo ra sự nghiêm minh của pháp luật.

21:50:00, 17 thg 3, 2018 Reply

Việc Mobifone sử dụng 100% nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư dự án, không đúng với nội dung trong dự án đầu tư báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay); thời gian thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG là 19 ngày (từ ngày 28/12/2015 đến 15/01/2016) có biểu hiện không bình thường.

13:19:00, 18 thg 3, 2018 Reply

Thương vụ này rõ ràng có gian lận, hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước là tiền thuế của dân chứ không phải vỏ hến. Mong thủ tướng tiếp tục chỉ đạo làm đến nơi đến chốn.Việc dùng tiền công để đầu tư thế này thực sự không thể chấp nhận được.

17:34:00, 18 thg 3, 2018 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
21:41:00, 18 thg 3, 2018 Reply

Thương vụ này cần phải được làm rõ thì mới yên được lòng dân, không thể để tình trạng tiền thuế của nhân dân bị đem ra sử dụng một cách mập mờ thế này được. Đây cũng là bài học cho việc quản lý các thương vụ kinh tế lớn của nhà nước. Những vi phạm, trái quy định, thiếu trách nhiệm trong vụ việc này gây hậu quả thất thoát không hề nhỏ cho ngân sách quốc gia.

23:26:00, 18 thg 3, 2018 Reply

Dạo gần đây chúng ta có thể thấy được sự phát triển khá bất ngờ từ Mobifone qua những việc cải thiện chất lượng sản phẩm,đặc biệt chúng ta có thể thấy được những vụ việc liên quan đến thánh sim cho tới tận bây giờ đã và đang là một bất ngờ lớn từ tất cả mọi người.

09:22:00, 19 thg 3, 2018 Reply

Việc Mobifone sử dụng 100% nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư dự án, không đúng với nội dung trong dự án đầu tư báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông,(30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay),đó là những sai phạm trầm trọng mà bộ thông tin và truyền thông cần vào cuộc nhanh chóng để xử lý kịp thời.

09:24:00, 19 thg 3, 2018 Reply

Lại thêm một sai phạm nghiêm trọng nữa bị phanh phui,tại sao lại có những sai phạm như thế này,mong rằng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc nhanh chóng để xủ lý nghiêm khắc,không thể để những con sâu như thế này lộng hành được,nền kinh tế của cả nước bị ảnh hưởng không nhỏ từ những việc như trên.

09:28:00, 19 thg 3, 2018 Reply

Đúng vậy,mồ hôi xương máu của nhân dân là đây chứ đâu,những vụ việc như thế này mang lại những thiệt hại rất lớn đối với nền kinh tế nước nhà,với số tiền lớn như thế chúng ta có thể làm được rất nhiều việc,giúp đỡ được rất nhiều người dân khó khăn.

20:29:00, 21 thg 3, 2018 Reply

linh mục nguyễn ngọc nam phong các nhà mạng đều có chính sách riêng của mình

19:55:00, 22 thg 3, 2018 Reply

Đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng,các cơ quan chức năng cần phải khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc,không để sự việc này kéo dài,gây ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam,làm thất thoát ngân sách nhà nước,tài sản của nhân dân,đặc biệt là lòng tin của quần chúng nhân dân.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !