12/05/2018

Bàn về những thủ đoạn của đám rận chủ hòng xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Written By Lý Công on 12/05/2018 | 20:30

[Thiên nhân]

Đất nước ta đang hướng tới những hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị anh hùng của dân tộc (19/5/1890 - 19/5/2018). Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên các trang lều báo như Việt tân, chantroimoimedia, danlambao, rfa, bbc, suthatdangcsvn… đang tăng cường đưa các thông tin, bài viết với nhiều nội dung, tên khác nhau như “Họ không ở trong chăn”, “Lý do mãi đến năm 1955 Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận là Nguyễn Ái Quốc”, “Nhân sĩ trí thức yêu nước hợp tác với Hồ Chí Minh chết vì tim mạch”, “Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm...”… của đám rận chủ, phản động trong và ngoài nước xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về thủ đoạn đăng các bài viết, thông tin xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh để độc giả có thể nhận diện, vạch trần và đấu tranh lại hành vi trơ cháo, ngang nhiên tô vẽ lại lịch sử dân tộc của đám rận chủ trong nước và khủng bố hải ngoại.


Trước hết, cần nhận diện rõ mục đích, âm mưu của lũ rận chủ, phản động khi có những hành vi tung tin sai sự thật về Bác Hồ. Thực tiễn đã chỉ ra rằng mục đích chính của chúng là để chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đưa Việt Nam đi theo con đường khác con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và chính lịch sử dân tộc ta đã lựa chọn. Do đó, bên cạnh âm mưu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tăng cường “đánh” vào gốc, vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, nhân dân Việt, đó là hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh - một nhân cách vĩ đại của dân tộc. Vì vậy, việc đăng thông tin, bài viết bịa đặt, xuyên tạc của đám phản động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần nhận diện rõ đây là một âm mưu thâm độc, nhan hiểm nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Có thể thấy để thực hiện âm mưu đó, đám rận chủ, phản động đã tung ra hàng chục bài viết khác nhau, tuy nhiên, qua thực tế thì thủ đoạn viết bài, đăng tin sai sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh hai thủ đoạn như sau:

Thứ nhất, chúng cố tình tạo ra các bài viết phản khoa học, lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể như các bài viết “Lý do mãi đến năm 1955 Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận là Nguyễn Ái Quốc”, “Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm...”, “Đảng CS dựng tượng Hồ Chí Minh ở nước ngoài”… Để tạo ra những bài viết phi khoa học như trên đám rận chủ, phản động trong và ngoài nước phối kết hợp với nhau để tự biến mình thành người “trong cuộc”, “nắm chắc” được bản chất của vấn đề, có khả năng “vén những tấm màn bí mật” ở chốn “thâm cung bí sử”… để bịa đặt, thêu dệt nên những câu chuyện không có thật nhằm hạ uy tín Hồ Chí Minh. 

Chúng thường sử dụng phương pháp viết hồi ký, mở “diễn đàn”,… để kích động, nói xấu, phủ nhận tư tưởng, con người Hồ Chí Minh đi liền với phủ nhận con đường cách mạng Việt Nam. Chúng tô đậm những điều đó còn nhằm để tự bào chữa cho những sai lầm của chúng trong quá khứ. Mặt khác, chúng ngang nhiên xuyên tạc, phủ nhận hàng nghìn công trình khoa học của các học giả, nhà khoa học, các nhà chính trị, trí thức lớn trong và ngoài nước về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thứ hai, chúng cắt xén những câu nói, câu viết của Người để phủ nhận những thành tựu cách mạng Việt Nam hiện nay và làm cho độc giả hiểu sai, hiểu không đầy đủ về ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy rằng, những câu nói, bài viết của Bác luôn là những kim chỉ nam cho mọi hành đồ của cách mạng Việt Nam mang tính nhân văn, cao cả về chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Tuy nhiên, đám “anh hùng bàn phím” rận chủ và phản động lại cố ý cắt xén các câu nói của Bác để gắn với những một số tiêu cực của xã hội nhằm bôi nhọ tư tưởng của Người.

Tóm lại, đứng trước những âm mưu nham hiểm của đám rận chủ, phản động, đòi hỏi mỗi công dân chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta cần nhận diện rõ những thủ đoạn mà chúng đang tiến hành nhằm xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ vĩ đại. Mặt khác, thế hệ trẻ chúng ta phải không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, trước hết là về tư tưởng, bản lĩnh chính trị; nhận diện rõ cái tốt và cái xấu, những giá trị chân - thiện - mỹ; đồng thời, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, làm thất bại mọi luận điệu xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

34 Nhận xét

06:51:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Việc xuyên tạc cuộc đời, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh mục đích chính của chúng là để chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đưa Việt Nam đi theo con đường khác con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và chính lịch sử dân tộc ta đã lựa chọn. Để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa các đối tượng dân chủ thì chúng tích cực xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một chiêu trò quá bẩn thỉu của đám dân chủ.

06:58:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Đám dân chủ chúng có vẻ rất hào hứng về việc xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng coi việc xuyên tạc này là một trong những hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng để hòng gieo rắc việc Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là một biểu tượng để người dân học hỏi, noi theo; rằng việc con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là rất sai lầm. Nhưng có lẽ đám dân chủ chẳng bao giờ thắng được trong trận chiến này bởi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là cuộc vận động được cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang hưởng ứng và thực hiện một cách rất hiệu quả.

07:08:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Để xuyên tạc cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh các đối tượng dân chủ chúng cố tình tạo ra các bài viết phản khoa học, lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể như các bài viết “Lý do mãi đến năm 1955 Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận là Nguyễn Ái Quốc”, “Hồ Chí Minh và cú lừa 80 năm...”, “Đảng CS dựng tượng Hồ Chí Minh ở nước ngoài” hay chúng cắt xén những câu nói, câu viết của Người để phủ nhận những thành tựu cách mạng Việt Nam hiện nay và làm cho độc giả hiểu sai, hiểu không đầy đủ về ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những luận điệu xuyên tạc ấy bản thân tôi và các bạn cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dao động và tin theo những lời lẽ của đám dân chủ. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phản bác lại các thông tin xuyên tạc của đám dân chủ.

08:50:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Gần đến ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh một số trang web bên ngoài và các tổ chức phản động chúng điên cuồng đăng tải những thông tin xuyên tạc nhằm bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt người dân Việt Nam.

09:27:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Đúng bản chất của các tổ chức phản động và các thế lực thù địch, năm nào bọn chúng cũng điên cuồng xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng những âm mưu đó của bọn chúng đều bị thất bại, khiến bọn chúng không cam chịu vì vậy năm nào chúng cũng xuyên tạc nhưng kết quả của vẫn chỉ là thất bại mà thôi.

09:50:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Việc xuyên tạc cuộc đời, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy mục đích chính của bọn chúng là chống phá sự nghiệp cách mạng, ngăn cản sự phát triển của Việt Nam. Đẩy người dân Việt Nam vào cảnh khó khăn.

10:32:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phản bác lại các thông tin xuyên tạc của đám dân chủ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bọn chúng muốn thông qua hoạt động xuyên tạc này để làm giảm lòng tin của người dân vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

10:52:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Để thực hiện các âm mưu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh bọn phản động chúng cắt xén, thêu dệt lên các câu chuyện không đúng sự thật. Chúng ta cần lên tiếng đấu tranh lại những luận điệu xuyên tạc của bọn chúng.

20:45:00, 15 thg 5, 2018 Reply

Bác Hồ là kẻ thù không đội trời chung với lũ phản động vậy nên trong khi chúng ta đang ra sức thị đua chào mừng ngày sinh của Bác thì đám dân chủ lại bắt đầu những câu chuyện xuyên tạc về cuộc đời Bác. Chúng cả gan cắt xén những sự kiện đã diễn ra trong lịch sử để dựng ra những câu chuyện nhằm hạ bệ, nói xấu người chúng càng làm như vậy thì sự ngu dốt của chúng càng thể hiện ra thôi.

13:59:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Để có một nước Việt Nam độc lập thống nhất và xã hội chủ nghĩa như ngày nay, dân tộc ta đã phải trải qua một con đường khó khăn, gian khổ, đầy thử thách, hy sinh, đồng thời cũng là con đường hết sức vẻ vang. Đó cũng chính là con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam.

14:00:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Bác Hồ sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước ta đầy biến động. Người đau với nỗi đau mất nước của đồng bào. Người chịu ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha anh. Người đã chứng kiến biết bao cuộc nổi dậy anh dũng của nhân dân ta và sự khủng bố tàn bạo của thực dân Pháp. Người theo dõi phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng, phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, phong trào vũ trang chống Pháp của Hoàng Hoa Thám, cuộc vận động cải cách của Phan Chu Trinh… Nhưng các phong trào đó đã lần lượt thất bại khiến cho Người luôn băn khoăn, suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân thành bại.

14:04:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Vào đầu thế kỷ XX, giữa lúc cả nước đang chìm đắm trong đêm dày đen tối thì Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, với một ý chí mãnh liệt, một nghị lực phi thường, một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

Làm sao đánh đuổi bọn thực dân xâm lược để nước nhà được độc lập, dân tộc được tự do? Trong thời gian ấy, tìm ra lời giải đáp đúng đắn câu hỏi đó đã trở thành mục đích cao cả nhất, hoài bão lớn lao nhất của Bác Hồ.

Ra đi với tinh thần yêu nước nồng nàn và lòng thương dân sâu sắc, Người sang các nước phương Tây, nơi đã sớm nổ ra những cuộc cách mạng dân chủ tư sản, tìm hiểu xem nhân dân các nước đó đã làm cách mạng như thế nào, để trở về “giúp đỡ đồng bào đánh đuổi thực dân Pháp".

14:04:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Từ chỗ hiểu biết về chủ nghĩa thực dân Pháp, Người đã đi đến chỗ hiểu biết về chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc nói chung. Từ tình yêu dân tộc, tình yêu đất nước, Người đã đi đến đồng cảm với các dân tộc thuộc địa, hữu ái với những người lao động, những người vô sản bị áp bức, bóc lột.

14:05:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Người hiểu biết được chân lý ấy bắt đầu từ bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin. Với Luận cương nổi tiếng của mình, Lênin đã nêu ra những vấn đề đặc biệt quan trọng. Đó là quyền bình đẳng, tự do thật sự giữa các dân tộc và tình đoàn kết chiến đấu của giai cấp vô sản với nhân dân lao động các nước. Đó là những nhận định đúng đắn về Cách mạng tháng Mười, về chính quyền Xôviết, về chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đặc biệt, Luận cương đã chỉ ra con đường giải phóng của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc nhiệm vụ của các đảng cộng sản trong việc giải quyết những vấn đề dân tộc và thuộc địa, v.v..

14:05:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Có thể nói tất cả những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng trăn trở trong bao nhiêu năm tìm đường cứu nước, đến đây đã được giải đáp. Như Người đã nói: "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!".

14:06:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Có thể nói tất cả những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng trăn trở trong bao nhiêu năm tìm đường cứu nước, đến đây đã được giải đáp. Như Người đã nói: "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!".

14:06:00, 16 thg 5, 2018 Reply

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên thấy rõ được tầm quan trọng của bản Luận cương của V.I.Lênin, nhận thức được sớm nhất ý nghĩa quyết định của nó đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng Đông Dương và cách mạng thuộc địa nói chung. Đó là kết quả của một quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự hoà mình vào cuộc sống và đấu tranh của giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động nhiều nước. Đó cũng là kết quả của một trí tuệ thiên tài đã không ngừng được nâng cao bằng kiên trì học tập và tiếp thụ tinh hoa văn hoá của thế giới.

19:35:00, 22 thg 5, 2018 Reply

Hình ảnh của Hồ Chủ Tịch không ai có quyền xuyên tạc và xúc phạm bởi đó là hình ảnh một danh nhân văn hóa đã được Tổ chức Văn hóa và giáo dục Liên hợp quốc thừa nhận “Hồ Chí Minh như mọi người chúng ta mà thôi, nhưng cũng khác chúng ta bởi vì Hồ Chí Minh làm được tất cả những điều bình dị mà cao cả ấy một cách tự nhiên, hầu như dễ dàng như hít thở khí trời, như sinh ra là để làm những điều như vậy. Hồ Chí Minh là con người bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt chúng ta, ở trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam yêu nước, chứ không phải là điều tưởng tượng, không phải thánh thần quanh quất đâu đây.”.

13:51:00, 26 thg 5, 2018 Reply

Đối với những người bạn lớn của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh được dành trọn sự mến phục. Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Ilyich Brezhnev từng khẳng định: "... Hoàn toàn có thể hiểu được sự quan tâm sâu sắc của tất cả những người có lương tri trên hành tinh tới lịch sử cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, trước hết là tới thân thế và sự nghiệp của con người mà suốt nửa thế kỷ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam độc lập mà tên tuổi của người đó gắn liền với chiến công cách mạng yêu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam, với bản anh hùng ca Việt Nam - đồng chí Hồ Chí Minh"

13:51:00, 26 thg 5, 2018 Reply

àng trăm công trình nghiên cứu, rất nhiều cuốn sách, thước phim; hàng nghìn bài báo đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố, xuất bản. Dẫu có sự khác biệt về quan điểm chính trị, nhưng điểm chung trong tất cả là đều dành sự ngưỡng mộ, kính trọng đối với Người, một người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời vì dân, vì nước. Ngay cả những người từng là kẻ thù, là đối thủ của chúng ta trong chiến tranh cũng không tiếc lời ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

13:53:00, 26 thg 5, 2018 Reply

Báo chí Mỹ từ những năm 1954 và mãi về sau này, mỗi khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành những lời bình luận đầy tôn trọng. Tờ New York Times, số ra ngày Chủ nhật 9-5-1954 đã viết: "Một người Pháp, sau này trở thành Cao ủy Pháp tại Đông Dương, cũng phải thừa nhận ông Hồ là người có tính cách rất mạnh mẽ và đáng tôn kính...". Trên tờ Time khi tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX, nhà báo Stanley Karnow từng viết: "Không có sự dao động trong niềm tin của Hồ Chí Minh, không thể lay chuyển ý chí của ông, ngay cả khi cuộc chiến tranh của Mỹ leo thang, tàn phá đất nước, ông vẫn giữ niềm tin đối với nền độc lập của Việt Nam".

13:53:00, 26 thg 5, 2018 Reply

Trên tờ Time khi tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX, nhà báo Stanley Karnow từng viết: "Không có sự dao động trong niềm tin của Hồ Chí Minh, không thể lay chuyển ý chí của ông, ngay cả khi cuộc chiến tranh của Mỹ leo thang, tàn phá đất nước, ông vẫn giữ niềm tin đối với nền độc lập của Việt Nam". Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi bình luận về Người, nhà báo Denis Gray của hãng tin AP (Mỹ) đã viết: "Việt Nam có thể có những bước thăng trầm, nhưng ký ức về vị lãnh tụ cộng sản được sinh ra cách đây 115 năm sẽ tồn tại mãi mãi".

13:57:00, 26 thg 5, 2018 Reply

Đối với người dân Việt Nam, nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trào lên niềm tự hào về một con người vĩ đại đã làm rạng rỡ non sông đất nước, đúng như Tổng Bí thư Lê Duẩn từng thay mặt toàn Đảng, toàn dân tiễn biệt Bác: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Sự tôn kính của nhân dân đối với Bác vượt qua cả không gian và thời gian.

13:57:00, 26 thg 5, 2018 Reply

Sự tôn kính của nhân dân đối với Bác vượt qua cả không gian và thời gian. Nhà báo Canada George Fogarasi từng kể trên tờ The Straits Times của Singapore: "Tôi hỏi một người đạp xích lô về Hồ Chí Minh, người này đã có thời kỳ đi học tập cải tạo vì từng đứng trong hàng ngũ của chế độ Sài Gòn cũ. Nhưng anh vẫn kính trọng đạo đức của Hồ Chí Minh và gọi Người là một người Việt Nam chân chính".

14:00:00, 26 thg 5, 2018 Reply

Đối với những người từng có cơ may gặp Bác, dù năm tháng có xóa mờ ký ức thì hình ảnh về Người vẫn được nâng niu, trân quý như vật báu. Nhưng ở Việt Nam, không chỉ có bảo tàng bằng hiện vật, không chỉ có ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh của những người từng được gặp Bác, có một "bảo tàng" về Người ở trong lòng dân tộc, trong trái tim nhân dân Việt Nam. Người mãi là niềm tự hào dân tộc.

14:00:00, 26 thg 5, 2018 Reply

Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này

15:54:00, 8 thg 6, 2018 Reply

Hình ảnh của Hồ Chủ Tịch không ai có quyền xuyên tạc và xúc phạm bởi đó là hình ảnh một danh nhân văn hóa đã được Tổ chức Văn hóa và giáo dục Liên hợp quốc thừa nhận “Hồ Chí Minh như mọi người chúng ta mà thôi, nhưng cũng khác chúng ta bởi vì Hồ Chí Minh làm được tất cả những điều bình dị mà cao cả ấy một cách tự nhiên, hầu như dễ dàng như hít thở khí trời, như sinh ra là để làm những điều như vậy. Hồ Chí Minh là con người bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt chúng ta, ở trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam yêu nước, chứ không phải là điều tưởng tượng, không phải thánh thần quanh quất đâu đây.”

15:55:00, 8 thg 6, 2018 Reply

Bác Hồ một đời vì dân vì nước, và dân cũng chưa thờ sai ai bao giờ. Vì vậy cố bôi nhọ xuyên tạc bằng những luận điệu dơ bẩn chỉ làm các bạn xa rời dòng chảy lịch sử và tương lai của đất nước hơn mà thôi. Đừng đem những thứ tầm thường của mình mà đo lòng bậc thánh nhân. Bởi đá cuội làm sao biết mặt trời sáng vì đâu.

10:43:00, 10 thg 6, 2018 Reply

đứng trước những âm mưu nham hiểm của đám rận chủ, phản động, đòi hỏi mỗi công dân chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta cần nhận diện rõ những thủ đoạn mà chúng đang tiến hành nhằm xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ vĩ đại. Mặt khác, thế hệ trẻ chúng ta phải không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, trước hết là về tư tưởng, bản lĩnh chính trị; nhận diện rõ cái tốt và cái xấu, những giá trị chân - thiện - mỹ; đồng thời, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, làm thất bại mọi luận điệu xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

15:41:00, 12 thg 8, 2018 Reply

Chủ tịch Hồ chí Minh, người cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cả đất nước này, không ai là không khâm phục và kính trọng Người. vậy mà có những kẻ tự xưng mình là con của dân tộc Việt, lại đi bôi nhọ, bêu xấu hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại dẫn dắt cả dân tộc đứng lên từ lầm than, những kẻ đó, không xứng đáng là một công dân của dân tộc Việt Nam, không xứng đáng được đứng trên mảnh đất được tạo dựng nên từ tâm huyết, máu xương của chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bao người anh hùng bất khuất

15:56:00, 12 thg 8, 2018 Reply

Những kẻ bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh chính là những kẻ kém hiểu biết và là loại ăn cháo đá bát không xứng đáng được dân tộc ta bảo vệ và che chở. Bởi lẽ một con người thật sự có nhân cách và học thức sẽ không bao giờ phủ nhận công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh, người được cả thế giới công nhận về nhân cách và tài năng.

16:08:00, 12 thg 8, 2018 Reply

Vị trí của chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng mỗi người dân Việt Nam không gì có thể thay thế được, những người yêu nước chân chính sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ báng bổ Bác Hồ - người cha già kính yêu của đất nước Việt Nam

16:16:00, 12 thg 8, 2018 Reply

Tại sao chúng có thể nói ra những lời lẽ cay nghiệt và giả dối đến thế để phủ nhận công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phải chăng chúng đang cho thấy sự ngu dốt của mình khi trở thành kẻ đối đầu với chính nghĩa, với dân tộc Việt Nam và cả thế giới.

16:32:00, 12 thg 8, 2018 Reply

Đứng trước những âm mưu nham hiểm của đám rận chủ, phản động, đòi hỏi mỗi công dân chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta cần nhận diện rõ những thủ đoạn mà chúng đang tiến hành nhằm xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ vĩ đại.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !