26/06/2018

HIỂU CHO ĐÚNG VỀ “CÁCH MẠNG”

Written By Unknown on 26/06/2018 | 09:30

[Cỏ úa]

Theo từ điển Tiếng Việt thì nghĩa của từ “Cách mạng” là: cuộc biến đổi xã hội-chính trị lớn và căn bản, thực hiện bằng việc lật đổ một chế độ xã hội lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ. Như vậy, cách mạng là một quá trình thay đổi lớn và căn bản theo hướng tiến bộ trong một lĩnh vực hay toàn thể một xã hội hiện tồn. Cần hiểu đúng và sâu sắc về bản chất của cuộc “cách mạng” mà cả dân tộc ta  đã đúc kết, thực hiện. Nếu hiểu không đúng mà mơ hồ, mất cảnh giác sẽ dẫn tới tư tưởng thờ ơ, mất cảnh giác hoặc dễ tin theo luận điệu, quan điểm thiếu sót, sai lầm.

Vì sao tác giả phải nêu điều này lên để đi vào bàn luận cho thấu đáo. Bởi lẽ trong xã hội hiện tại có ý kiến cho rằng nên thay đổi là bỏ từ cách mạng trong cách lập luận và ngôn phong chính trị hiện nay. Ví dụ với cụm từ  “Báo chí cách mạng Việt Nam” nên thay bằng “Báo chí Việt Nam” vì cách mạng theo cách hiểu của những người này là những gì trước kia, đã ở trong quá khứ, là cuộc đấu tranh, chiến tranh bằng chiến đấu, bằng súng ống còn bây giờ cuộc đấu tranh, chiến tranh ấy hiện nay không còn nữa nên không nên dùng từ “cách mạng” với các vấn đề hiện nay nữa. Do vậy từ lập luận trên có một số người khuyến cáo bỏ từ “cách mạng” trong cách dùng từ hiện nay đặc biệt là trong chính trị.
 
Có rất nhiều đối tượng xấu đang chống phá cách mạng Việt Nam và chúng ta không thể thờ ơ, xem nhẹ

Như vậy từ ý kiến trên cho thấy rằng những người đưa ra quan điểm, ý kiến này thể hiện cái nhìn chưa thấu đáo, chưa thực sự hiểu biết sâu sắc về nghĩa của từ cũng như chưa nhìn thấy bản thân đang ở vị trí nào hiện tại. Cần phải nhìn thấy rõ ràng điều này để thống nhất lại tư duy, hành động cũng như không rơi vào trạng thái mơ hồ, sai trái:

- Thứ nhất, đúng nghĩa của từ cách mạng là quá trình thay đổi chuyển đổi từ chế độ, trạng thái này sang trạng thái khác, chế độ khác vậy thì hiện nay, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội chuyển từ xã hội phong kiến trải qua cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và vẫn đang trong tiến trình của cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, do đó đây vẫn là cuộc cách mạng đúng nghĩa và sâu sắc của nó. Cuộc cách mạng ấy sẽ thành công, kết thúc khi mà Việt Nam xây dựng thành công và đi đến mục tiêu cuối cùng là chủ nghĩa xã hội. Như vậy, về bản chất toàn dân chúng ta vẫn đang trong cuộc cách mạng của dân tộc. Cuộc cách mạng mà như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

- Thứ hai, mặc dù hiện nay không còn chiến tranh theo nghĩa khói thuốc, cuộc chiến tranh vũ khí như nhiều người vẫn nghĩ nữa nhưng thực chất cuộc đấu tranh của chúng ta ngày nay còn đa dạng, vất vả và căng go hơn. Đó là cuộc đấu tranh không khói thuốc, đấu tranh ngoại giao, cuộc cách mạng thời kỳ hiện đại, mới nhất còn có khái niệm cách mạng 4.0. Trong hoàn cảnh ấy thì cuộc đấu tranh, cuộc cách mạng với những đối tượng và thế lực chống đối ở trong và ngoài nước ngày nay vẫn hoạt động chống phá an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thậm chí còn ráo riết, táo tợn và mưu mô, xảo quyệt hơn. Cuộc đấu tranh với thù trong, giặc ngoài hiện nay đã biến đổi với rất nhiều màu sắc khác nhau, đa dạng, khó lường. Làm cách mạng hiện nay không phải là cầm súng ra chiến trường mà là “cầm bút” xông pha trên các mặt trận của thời kỳ hiện đại, trong đó có mặt trận trí thức, mặt trận kinh tế, mặt trận văn hóa, tư tưởng và tiến tới rất gần là mặt trận công nghệ 4.0.

- Thứ ba, chúng ta vẫn đang ở trong cuộc cách mạng của sự thay đổi, thay thế cái cũ kĩ bằng những gì tốt đẹp. Đó là sự thay thế cái cũ bằng cái mới tiến bộ hơn, tốt tươi hơn. Đó chính là quan điểm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Cuộc cách mạng ấy cho thấy rằng nếu như dậm chân tại chỗ đồng nghĩa với việc chịu thua, nhường lại thế trận và cũng có nghĩa là đầu hàng, thất bại. Việc thay đổi những cái cũ ấy đòi hỏi thời gian rất dài và trải qua nhiều thăng trầm của các giai đoạn lịch sử mới có thể tiến hành thành công được. Đồng thời khái niệm cách mạng trong cả quá trình ở đây lại luôn luôn được đề cập, luôn luôn đúng.

Như vậy, khi hiểu đúng và đủ về nghĩa của từ “cách mạng” mới có thể bàn luận về nó và mới có thể nhận thức để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang nhưng cũng đầy thử thách được. Cuộc cách mạng đa sắc màu hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ nơi đâu cũng có chiến sĩ và cũng là một mặt trận. Mặt trận ấy nhiều khi rất khó phân định ranh giới đối tượng-đối tác, địch-ta, ta hay môi trường giao tranh. Để thực hiện được cuộc cách mạng dài lâu ấy đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền bỉ và tri thức nhất định để hiểu đúng. Có hiểu đúng thì mới hành động đúng nếu không sẽ rất dễ lâm vào trạng thái thờ ơ với thời cuộc và vận mệnh của dân tộc. Thờ ơ với chính trị, ngủ quên trên chiến trường đó chính là mục đích hướng tới của các thế lực thù địch hôm nay đang cố gắng áp dụng. Nước cờ này “mưa dầm thấm lâu” làm cho các thế hệ người Việt Nam sinh ra sau chiến tranh ngủ quên với quá khứ, với sứ mệnh cao cả của bản thân mình. Khi sự ngủ quên và thờ ơ ấy lan rộng ra thì đến một lúc nào đó tỉnh ra và nhận thức được thì dân tộc đã rơi vào thay kẻ thù. Nguy hiểm thay và đau đớn thay nếu điều đó xảy ra. Ấy vậy nên có nhiều học giả, nhà khoa học đã từng cảnh báo rằng trong chiến tranh khói súng, con người ta dường như dễ dàng hơn với mục tiêu của mình cùng sự nhận biết còn trong thời buổi hiện nay khi mà viên đạn đã bị bọc đường thì cuộc cách mạng là vô cùng khó khăn, gian khổ và không dễ gì thực hiện, không dễ gì chiến thắng, ngay cả nhận thức cho thấu đáo thôi cũng là cả một vấn đề. Lời cảnh tỉnh với những ai đang mù mờ, ngu ngơ đối với nhận thức và những gì xã hội hiện tại đang diễn ra./.

15 Nhận xét

21:00:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Những đối tượng xấu đang lợi dụng những vấn đề nhạy cảm nhằm có những hành vi xấu nhằm tấn công vào chính quyền, chia rẽ đoàn kết toàn dân, đánh tráo khái niệm cách mạng nhằm kích động ngừoi dân.

21:15:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Buổi lễ do Ngô Văn Kha tổ chức vừa qua là một hành động đi ngược lại truyền thống tốt đời đẹp đạo và cho thấy bản chất phản động của buổi lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình tại nhà thờ Thái Hà. Trong suốt một thời gian dài vừa qua, Nhà thờ Thái Hà đang bị lũ linh mục rởm lợi dụng để trở thành nơi tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm lệch lạc về xã hội hiện nay.

21:31:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Khi sự ngủ quên và thờ ơ ấy lan rộng ra thì đến một lúc nào đó tỉnh ra và nhận thức được thì dân tộc đã rơi vào thay kẻ thù. Nguy hiểm thay và đau đớn thay nếu điều đó xảy ra. Ấy vậy nên có nhiều học giả, nhà khoa học đã từng cảnh báo rằng trong chiến tranh khói súng, con người ta dường như dễ dàng hơn với mục tiêu của mình cùng sự nhận biết còn trong thời buổi hiện nay khi mà viên đạn đã bị bọc đường thì cuộc cách mạng là vô cùng khó khăn, gian khổ và không dễ gì thực hiện, không dễ gì chiến thắng, ngay cả nhận thức cho thấu đáo thôi cũng là cả một vấn đề. Lời cảnh tỉnh với những ai đang mù mờ, ngu ngơ đối với nhận thức và những gì xã hội hiện tại đang diễn ra.

21:35:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Ngô Văn Kha lại cho rằng "nhà cầm quyền Hà Nội đã cố tình sử dụng luật An Ninh mạng để tước quyền tự do thông tin, quyền bí mật đời tư của công dân" thì quả thật là quá lố bịch. Hành động của Giuse Ngô Văn Kha đã đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây phẫn nộ trong nhân dân.

21:55:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Buổi lễ do Ngô Văn Kha tổ chức vừa qua là một hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia của dân tộc. Những kẻ rận chủ đừng đội nốt dưới danh nghĩa các linh mục để thực hiện âm mưu và ý đồ xấu xa của bọn mày.

21:59:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Thời gian gần đây, tổ chức “Việt Tân” được sự tài trợ, chỉ đạo của các thế lực thù địch đang ráo riết triển khai hoạt động chống phá, âm mưu chuyển hóa chế độ chính trị nước ta. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được tổ chức, âm mưu, hoạt động của “Việt Tân”, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những hoạt động của tổ chức này

23:13:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đặc biệt là lũ dân chủ! Bọn chúng không hề giúp cho đất nước chúng ta phát triển mà trái lại còn gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các bạn hãy thực sự tỉnh táo trước các lời lẽ dụ dỗ và lôi kéo của bọn chúng!

09:44:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Như vậy, khi hiểu đúng và đủ về nghĩa của từ “cách mạng” mới có thể bàn luận về nó và mới có thể nhận thức để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang nhưng cũng đầy thử thách được. Cuộc cách mạng đa sắc màu hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ nơi đâu cũng có chiến sĩ và cũng là một mặt trận. Mặt trận ấy nhiều khi rất khó phân định ranh giới đối tượng-đối tác, địch-ta, ta hay môi trường giao tranh. Để thực hiện được cuộc cách mạng dài lâu ấy đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền bỉ và tri thức nhất định để hiểu đúng. Có hiểu đúng thì mới hành động đúng nếu không sẽ rất dễ lâm vào trạng thái thờ ơ với thời cuộc và vận mệnh của dân tộc.

15:50:00, 1 thg 7, 2018 Reply

người dân Hà Nội quá hiền khi để một kẻ mượn danh nghĩa thầy tu ngang nhiên thực hiện nhiều hành vi phá hoại như Nguyễn Ngọc Nam Phong tồn tại, không có bất kỳ thái độ nào phản đối hay ngăn cản hành vi sai trái đó. Những buổi rao giảng nội dung sai trái, gây thù địch, reo rắc tư tưởng phản động trong giáo dân vẫn thường xuyên diễn ra vào các ngày Chúa nhật.

16:04:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Với những con số biết nói trên cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Hy vọng rằng, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng đánh dấu sự thành công về kinh tế - xã hội trên địa bàn nhân dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

16:34:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Công lý ở đâu trong những buổi cầu nguyện đậm chất dối trá như thế này của nhà thờ Thái Hà. Công lý ở đâu khi bao che cho những kẻ vi phạm pháp luật, xuyên tạc sự đúng đắn các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Nhà thờ Thái Hà đã đánh mất đi bản chất tốt đẹp của Công giáo. Các linh mục cực đoạn biến đây thành cái nơi để họ tha mồ phô diễn sự lừa lọc và giả dối.

10:43:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Các nhà làm báo xin hãy nhớ chỉ cần một người được tiếp nhận thông tin không đầy đủ thì sẽ có người thứ hai, thứ ba… rơi vào tình trạng này. Kèm theo với đó là nghệ thuật "tam sao, thất bản" thì không biết chừng mức độ sai lệch thông tin sẽ tăng lên theo cấp độ nào. Đây là kịch bản không thể tốt hơn để phục vụ cho ý đồ tuyên truyền, hướng lái dư luận của các đối tượng xấu hiện nay.

12:19:00, 2 thg 7, 2018 Reply

việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng là tất yếu, khách quan, vừa để bảo vệ An ninh quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vụ việc sử dụng không gian mạng để khủng bố, phá hoại an ninh, hòa bình thế giới, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Do đó, việc nhà thờ Thái Hà kích động người dân phản đối Luật An ninh mạng là hành động đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc, tạo điều kiện cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam. Đây là hành động đáng bị toàn xã hội lên án.

15:40:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Dưới cái tên “công lý và hòa bình” thì từ lâu, không ít linh mục phản động trong công giáo đã lợi dụng các buổi thánh lễ cầu nguyện để xuyên tạc tình hình, tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của giáo dân, gây hiểu nhầm, hiểu sai về lịch sử, về vai trò lãnh đạo cũng như đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bọn Linh mục đểu này cần phải bị đuổi ra khỏi giáo đường và bị xử lý trước pháp luật.

22:05:00, 3 thg 7, 2018 Reply

hiện nay người tốt thì ít mà kẻ gian thì nhiều, vậy nên mỗi chúng ta phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Không để bị các đối tượng xấu lôi kéo, không để cho bọn phản động 3 que có cơ hội dắt mũi chúng ta được/ Đừng để cho chúng có cơ hội biến chúng ta từ những công dân tốt thành những kẻ cạn bãn xã hội, hãy tự mình bảo vệ chính mình

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !