25/06/2018

Linh mục Thái Hà lại xuyên tạc về Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng

Written By Unknown on 25/06/2018 | 11:10

[Anh hùng xa lộ]

Vừa qua, tại nhà thờ Thái Hà, Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, công khai kêu gọi, kích động giáo dân phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Trong đó, Giuse Ngô Văn Kha cho rằng: "Nhà cầm quyền Việt nam đang tìm mọi cách gây sức ép lên người dân bắt ký những bản cam kết đồng ý với luật đặc khu để có thể thông qua trong kỳ họp tới. Sự quyết tâm này của nhà cầm quyền cho thấy chính quyền chưa bao giờ vì nước, vì dân. Họ sẵn sàng đánh đổi sự tồn vong của đảng bằng sự tồn vong của dân tộc, của giống nòi. Những phản biện của rất nhiều cá nhân, tổ chức, của hàng trăm luật sư, đã bấm nút thông qua Luật An Ninh Mạng – một bộ luật do bộ Công an soạn thảo, sao chép hoàn toàn Luật An Ninh mạng của Trung Quốc, trong đó thay vì bảo vệ an ninh mạng như luật của các quốc gia tiên tiến, nhà cầm quyền Hà nội đã cố tình sử dụng luật An Ninh mạng để tước quyền tự do thông tin, quyền bí mật đời tư của công dân". Đây là những luận cứ phản động, thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, làm sai lệch bản chất của Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.
 
Giuse Ngô Văn Kha xuyên tạc Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng
Chúng ta có thể thấy rằng chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về xây dựng đặc khu kinh tế xuất phát từ chính lợi ích của quốc gia, dân tộc chứ không phải cho riêng Ðảng Cộng sản Việt Nam hay là cái cớ để “lãnh đạo Ðảng, Nhà nước bán đất” như các thế lực thù địch, phản động đang xuyên tạc. Hơn nữa, trong thời gian qua, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và băn khoăn, lo lắng của nhân dân cả nước về thời hạn thuê đất dự án 99 năm tại đặc khu kinh tế, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội Việt Nam lùi thời gian xem xét, thông qua dự thảo Luật Ðơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Ðiều đó đã cho thấy Đảng, Chính phủ luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và vì dân, luôn “đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết”. Hơn nữa, việc xây dựng mỗi đặc khu kinh tế sẽ bao gồm các dự án lớn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở hạ tầng được nâng tầm hiện đại, là nơi thu hút nguồn nhân lực với nhiều ngành nghề, góp phần kéo giảm thất nghiệp trong nhân dân. Bên cạnh đó, đây sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao dân trí các khu vực lân cận nói riêng, cả nước nói chung; góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Do đó, chúng ta cần phải thấy rằng, việc kích động kêu gọi người dân biểu tình là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nhằm thực hiện hành vi gây mất ổn định trật tự an ninh xã hội. Vì vậy, mọi người dân cần bình tĩnh sử dụng các công cụ hợp pháp, hợp lý để trình bày ý kiến của mình, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Ngoài ra, việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng là tất yếu, khách quan, vừa để bảo vệ An ninh quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vụ việc sử dụng không gian mạng để khủng bố, phá hoại an ninh, hòa bình thế giới, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Do đó, việc nhà thờ Thái Hà kích động người dân phản đối Luật An ninh mạng là hành động đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc, tạo điều kiện cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam. Đây là hành động đáng bị toàn xã hội lên án. 

Như vậy, có thể thấy rằng việc linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha lợi dụng nhà thờ Thái Hà để tuyên truyền xuyên tạc Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu, kích động giáo dân tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự là hành động hết sức nguy hiểm, mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại truyền thống "tốt đời đẹp đạo" của Công giáo ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh, lên án hành động của vị "chủ chăn" Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha, không để cho các "chủ chăn" phản động này dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

74 Nhận xét

20:40:00, 27 thg 6, 2018 Reply

Mọi người cần phải cẩn trọng trước những thông tin mà Giáo xứ Thái Hà đã và đang xuyên tạc. Chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề một cách hết sức khách quan và chính xác nhất chứ không hề có những gì mà Giáo xứ Thái Hà và các linh mục ở đây đã xuyên tạc!

20:44:00, 27 thg 6, 2018 Reply

có thể thấy rằng việc linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha lợi dụng nhà thờ Thái Hà để tuyên truyền xuyên tạc Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu, kích động giáo dân tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự là hành động hết sức nguy hiểm, mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại truyền thống "tốt đời đẹp đạo" của Công giáo ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh, lên án hành động của vị "chủ chăn" Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha, không để cho các "chủ chăn" phản động này dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

20:45:00, 27 thg 6, 2018 Reply

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng như một số linh mục khác ở Giáo xứ Thái Hà gần đây đã có nhiều thông tin xuyên tạc về Luật An ninh mạng cũng như dự thảo luật đặc khu. Người dân chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất, tránh để các thế lực xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của chúng ta mà tìm cách lôi kéo, lợi dụng!

20:46:00, 27 thg 6, 2018 Reply

việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng là tất yếu, khách quan, vừa để bảo vệ An ninh quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vụ việc sử dụng không gian mạng để khủng bố, phá hoại an ninh, hòa bình thế giới, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Do đó, việc nhà thờ Thái Hà kích động người dân phản đối Luật An ninh mạng là hành động đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc, tạo điều kiện cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam. Đây là hành động đáng bị toàn xã hội lên án.

20:59:00, 27 thg 6, 2018 Reply

Những gì mà các linh mục trên đã nói là những luận cứ phản động, thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, làm sai lệch bản chất của Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Thiết nghĩ cần phải có các biện pháp nghiêm trị với các vị linh mục rởm này.

21:16:00, 27 thg 6, 2018 Reply

chúng ta cần phải thấy rằng, việc kích động kêu gọi người dân biểu tình là âm mưu thâm độc của linh mục Thái hà nói riêng và các thế lực thù địch nói chung, nhằm thực hiện hành vi gây mất ổn định trật tự an ninh xã hội. Do đó, mọi người cần tiêp nhận thông tin có chọn lọc, đừng để kẻ xấu lợi dụng.

21:22:00, 27 thg 6, 2018 Reply

Việc nhà thờ Thái Hà kích động người dân phản đối Luật An ninh mạng là hành động đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc, tạo điều kiện cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam. Đây là hành động đáng bị toàn xã hội lên án.

15:04:00, 28 thg 6, 2018 Reply

Liệu người trong giáo xứ họ có hiểu thực sự cái nhà thờ được xây nên để làm gì không, để nghe giảng đạo, tổ chức các hoạt động tôn giáo như nghe hát hay....thế mà giáo dân đang để cho mấy ông linh mục kia làm gì đây, tuyên truyền chính trị, liệu có phù hợp vs một nơi tôn giáo ko? Các vị cũng phải biết nghĩ chứ, cứ nghe thằng cha đấy nói nhăng cuội thì sớm muộn cũng có họa xảy ra thôi.

15:20:00, 28 thg 6, 2018 Reply

Tên phản động đội lốt linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong ngày càng coi thường pháp luật. Hắn đã ngang nhiên biến nhà thờ thành nơi đại hội của cái gọi là "Hội cựu tù nhân lương tâm" Thật là quá đáng, quá thể, lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động chính trị, thực hiện các âm mưu chống phá nhà nước. Cần phải có biện pháp ngăn chặn và nghiêm trị hành vi của tên linh mục rởm này ngay.

20:13:00, 28 thg 6, 2018 Reply

việc nhà thờ Thái Hà kích động người dân phản đối Luật An ninh mạng là hành động đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc, tạo điều kiện cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam. Đây là hành động đáng bị toàn xã hội lên án.

20:49:00, 28 thg 6, 2018 Reply

có thể khẳng định rằng Luật An ninh mạng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới quyền tự do ngôn luận của người dân. Chưa có luật nào mà đưa ra những quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin mạng mới như thế này. Chưa bao giờ quyền trẻ em lại được bảo vệ như vậy trên thông tin mạng. Luật An ninh mạng đề cao việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên thông tin mạng.

20:49:00, 28 thg 6, 2018 Reply

Chỉ có những cá nhân đưa thông tin sai trái, bịa đặt, xúc phạm nhân phẩm…quy chiếu theo 29 điều của Bộ luật Hình sự thì mới bị xử lý. Không thể nào đe dọa giết người trên mạng mà được tự do, còn ngoài thực tế thì bị xử lý. Không thể nào tự do mua bán vũ khí vật liệu nổ, hướng dẫn chi tiết sử dụng mà ở ngoài đời bị xử lý còn trên mạng thì không…Ai xúc phạm dân tộc, chủ quyền, tôn giáo, ai kỳ thị giới trên mạng…sẽ bị xử lý.

20:52:00, 28 thg 6, 2018 Reply

Ví như tôi thấy trên mạng đang trao đổi mua bán chất nổ để chuẩn bị khủng bố thì dứt khoát đương sự phải cung cấp thông tin để chúng tôi xử lý, nếu không sẽ xảy ra thảm họa. Còn ngoài ra sẽ không được tùy tiện cung cấp thông tin và phải coi đó là bí mật. Nếu để lộ bí mật đó thì phải chịu trách nhiệm. Hiện rất nhiều thông tin của chúng ta đang bị lộ.

20:53:00, 28 thg 6, 2018 Reply

Doanh nghiệp nước ngoài chỉ thuê được một phần đất để vận hành doanh nghiệp, để thuê mướn lao động giá rẻ sản xuất, kinh doanh... Hàng ngìn năm Bắc thuộc người Tàu vẫn không đồng hóa nổi người Việt. Một Chợ lớn người Hoa giữa Sài Gòn, một miền Tây do người Hoa phiêu bạt khai phá từ thời nhà Thanh, trước cả người Việt vẫn phải quy thuận”...

20:57:00, 28 thg 6, 2018 Reply

một lần nữa cho người dân thấy bản chất phản động của những chức sắc cực đoan trong Nhà thờ Thái Hà, là một động lực để giáo dân loại bỏ những kẻ “Cha” biến chất này. Và chính quyền Hà Nội cần phải nghiêm khắc với các linh mục này

23:13:00, 28 thg 6, 2018 Reply

Tối ngày 16/4, đám thành niên bị kích động này bắt giữ thêm 2 người gồm 1 nữ nhà báo và 1 đồng chí Công an đi cùng để bảo vệ. Âm mưu của các đối tượng cực đoan này là mặc cả đòi thả tự do cho 4 đối tượng bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng trước đó, chứ sự việc không liên quan đến việc cưỡng chế đất như các đối tượng xấu đưa tin.

14:54:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Vụ việc tại Đồng Tâm và Bình Thuận là 2 vụ việc về an ninh trật tự nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ bài học của 2 vụ việc này, người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo trước chiêu trò núp bóng yêu nước, chính nghĩa của các đối tượng xấu; không để bị lôi kéo tham gia các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước; phá hoại an ninh trật tự tại khu vực.

14:59:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Đúng là nhóm Đồng Thuận cùng không ít kẻ rân chủ đang muốn gây một biến cố lớn như Bình Thuận. Do đó, bà con Đồng Tâm sáng suốt, không để các đối tượng xấu lợi dụng mình vào các mục đích chính trị thấp hèn của chúng.

20:52:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Linh mục giáo xứ Thái Hà cũng đang run sợ khi Luật an ninh mạng có hiệu lực, bọn chúng sẽ không còn cơ hội bịa đặt, tuyên truyền thông tin sai sự thật như trước đây. Có chăng cũng chỉ dám núp sau bóng các giáo dân để tuyên truyền luận điều sai trái xung quanh 4 bức tường của nhà thờ Thái Hà

20:57:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Những gì mà các linh mục trên đã nói là những luận cứ phản động, thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, làm sai lệch bản chất của Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Thiết nghĩ cần phải có các biện pháp nghiêm trị với các vị linh mục rởm này.

20:58:00, 29 thg 6, 2018 Reply

có thể khẳng định rằng Luật An ninh mạng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới quyền tự do ngôn luận của người dân. Chưa có luật nào mà đưa ra những quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin mạng mới như thế này. Chưa bao giờ quyền trẻ em lại được bảo vệ như vậy trên thông tin mạng. Luật An ninh mạng đề cao việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên thông tin mạng.

21:02:00, 29 thg 6, 2018 Reply

có thể thấy rằng việc linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha lợi dụng nhà thờ Thái Hà để tuyên truyền xuyên tạc Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu, kích động giáo dân tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự là hành động hết sức nguy hiểm, mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại truyền thống "tốt đời đẹp đạo" của Công giáo ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh, lên án hành động của vị "chủ chăn" Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha, không để cho các "chủ chăn" phản động này dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

21:03:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Nhân danh Chúa nhưng lại tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, kích động tư tưởng của giáo dân về các cuộc biểu tình gần đây và các dự án luật gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Nhà thờ Thái Hà đang lợi dụng Chúa một cách trắng trợn và làm sai lời Chúa. Ủng hộ những kẻ xấu linh mục quản xứ Thái Hà đang đi sai đường, lạc lối.

21:11:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Những hành vi trá hình tôn giáo để kiếm tiền có tính chất xúc phạm và xuyên tạc đất nước. Đây chính là nơi bọn phản động tường xuyên lưu đến và tụ họp nhằm gây ra các vụ gây rối, mất trật tự ANTX, đề nghị người dân cần tránh xa các hoạt động của giáo xứ Thái Hà.

21:19:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Đây thực chất là là những thế lực muốn phục dựng thây ma ngụy quân ngụy quyền, để một lần nữa chia cắt Việt Nam, đưa miền Nam trở về thời nô lệ; và chúng còn là những kẻ thuộc các nhóm lợi ích tham nhũng, muốn gây bạo loạn hòng có thể chạy tội bằng máu của dân lành.

21:29:00, 29 thg 6, 2018 Reply

Các buổi thánh lễ đã bị các vị linh mục giáo xứ Thái Hà biến tướng, thay vì giảng giải đạo lý, lối sống hữu ích thì khuyên răn giáo dân của mình theo con đường sai trái, đi ngược với lợi ích của dân tộc Việt Nam, cổ xúy hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Bọn linh mục này toàn lũ bịp bợm thì lấy tư cách gì mà để làm linh mục cơ chứ.

08:14:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Việc linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha lợi dụng nhà thờ Thái Hà để tuyên truyền xuyên tạc Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu, kích động giáo dân tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự là hành động hết sức nguy hiểm, mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại truyền thống "tốt đời đẹp đạo" của Công giáo ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh, lên án hành động của vị "chủ chăn" Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha, không để cho các "chủ chăn" phản động này dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

21:02:00, 30 thg 6, 2018 Reply

việc linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và Giuse Ngô Văn Kha lợi dụng nhà thờ Thái Hà để tuyên truyền xuyên tạc Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu, kích động giáo dân tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự là hành động hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sự an nguy của cả quốc gia.

21:30:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Với đội ngũ linh mục như hiện này thì không ăn thua rồi, nhà thờ thái hà đang biến thành nơi chứa chấp những đối tượng phản động, dân oan, rận chủ... Các buổi thánh lễ đã bị các vị linh mục giáo xứ Thái Hà biến tướng, thay vì giảng giải đạo lý, lối sống hữu ích thì khuyên răn giáo dân của mình theo con đường sai trái, đi ngược với lợi ích của dân tộc Việt Nam.

21:37:00, 30 thg 6, 2018 Reply

cái gì cũng có giới hạn nhất định, nếu Nguyễn ngọc Nam Phong tiếp tục quá đà với những lời nói và hành động kích động biểu tình, gây rối phá hoại thì số phận sẽ chẳng khác gì Đặng Hữu Nam, sẽ bị đá khởi hang ổ Thái Hà và bị người dân ruồng bỏ.

21:40:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Các vị linh mục giáo xứ Thái Hà ơi, hãy làm đúng chức trách của mình đi, đó là giảng kinh thánh, đem tình yêu của Chúa lan tỏa khắp nơi, có như vậy thì Công Giáo mới có ảnh hưởng trong người dân chứ không phải là những hình ảnh mang đầy tính Chính Trị thế này. Mà mn biết để Công giáo làm chính trị thì thế nào rồi đấy, hãy đọc về thời kỳ đen tối ấy trên google.

21:57:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Hành động này của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong không phải là lần đầu tiên, nhiều lần linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lợi dụng các buổi cầu nguyện để tuyên truyền xuyên tạc về các chủ trương, chính của Đảng, Nhà nước.

22:04:00, 30 thg 6, 2018 Reply

Không thể chấp nhận được khi mà các linh mục lại cầu nguyện cho những kẻ gây rối, tấn công lực lượng chức năng vừa qua. Thử hỏi, luật pháp nào, lời dạy nào của Chúa kích động cho những hành động manh động, liều lĩnh đến vậy. Đặc biệt, là nhiều người vì nghe theo sự kích động của các thế lực phản động mà lao vào vòng lao lý. Như vậy, các linh mục giáo xứ Thái Hà đã cố tình che giấu bản chất của sự việc.

15:49:00, 1 thg 7, 2018 Reply

hành động cả giáo xứ thắp nến cầu nguyện cho những kẻ tham gia biểu tình phá hoại đất nước, gây mất an ninh trật tự, những đối tượng bị cả xã hội lên án mà chính họ cũng đã cúi đầu nhận lỗi thì nay giáo xứ Thái Hà lại cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm pháp luật đó.

15:53:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Như vậy, khi hiểu đúng và đủ về nghĩa của từ “cách mạng” mới có thể bàn luận về nó và mới có thể nhận thức để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang nhưng cũng đầy thử thách được. Cuộc cách mạng đa sắc màu hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ nơi đâu cũng có chiến sĩ và cũng là một mặt trận. Mặt trận ấy nhiều khi rất khó phân định ranh giới đối tượng-đối tác, địch-ta, ta hay môi trường giao tranh. Để thực hiện được cuộc cách mạng dài lâu ấy đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền bỉ và tri thức nhất định để hiểu đúng. Có hiểu đúng thì mới hành động đúng nếu không sẽ rất dễ lâm vào trạng thái thờ ơ với thời cuộc và vận mệnh của dân tộc.

15:56:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đặc biệt là lũ dân chủ! Bọn chúng không hề giúp cho đất nước chúng ta phát triển mà trái lại còn gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các bạn hãy thực sự tỉnh táo trước các lời lẽ dụ dỗ và lôi kéo của bọn chúng!

16:05:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đặc biệt là lũ dân chủ! Bọn chúng không hề giúp cho đất nước chúng ta phát triển mà trái lại còn gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các bạn hãy thực sự tỉnh táo trước các lời lẽ dụ dỗ và lôi kéo của bọn chúng!

22:54:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Dưới cái tên “công lý và hòa bình” thì từ lâu, không ít linh mục phản động trong công giáo đã lợi dụng các buổi thánh lễ cầu nguyện để xuyên tạc tình hình, tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của giáo dân, gây hiểu nhầm, hiểu sai về lịch sử, về vai trò lãnh đạo cũng như đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Gần đây nhất, tại nhà thờ Thái Hà, thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tiếp tục được linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phòng và Ngô Văn Kha xuyên tạc về quá trình xây dựng, nội dung của 2 dự án luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và dự án luật an ninh mạng. Tuy nhiên, qua nội dung truyền tải của 2 vị linh mục này, chúng ta lại không thấy công lý và hòa bình được thể hiện trong buổi thánh lễ, mà lại thấy được sự dối trá, thấy được sự kích động, sự hằn học ở trong từng lời giảng ở đây.

22:54:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Theo Thiên chúa giáo, Công lý được hiểu là sự công bằng, sự liêm khiết, sự hợp lý, sự phán quyết công minh, phù hợp với pháp luật. Vậy nhưng trong buổi thánh lễ vừa qua, thì những điều xuyên tạc, giả dối, đi ngược lại pháp luật lại được vang lên ở thánh đường. Việc thiết lập các đặc khu kinh tế là cần thiết nhằm tạo cú hích cho kinh tế Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0, trong từng câu chữ của dự án luật đặc khu kinh tế không đề cập tới việc phía nước ngoài được toàn quyền sử dụng đất đặc khu mà họ vẫn phải chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, các nhà đầu tư chỉ được hưởng những ưu đãi nhất định theo luật quy định mà thôi.

22:55:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Các linh mục lại cho rằng đây là nguy cơ mất nước, dám nói rằng “chính quyền chưa bao giờ vì nước, vì dân. Họ sẵn sàng đánh đổi sự tồn vong của đảng bằng sự tồn vong của dân tộc, của giống nòi”. Thử hỏi, nếu không vì quyền lợi của dân tộc, nếu mà muốn bán nước thì Đảng, Nhà nước ta đã không kiên trì cùng lãnh đạo cả dân tộc đi qua các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mà buống xuôi biếu không Hoàng Sa cho Trung Quốc.

22:55:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Công lý ở đâu, khi luật an ninh mạng ra đời là nhằm bảo vệ người dân tốt hơn trước các mối đe dọa từ sự phát triển nóng từ môi trường mạng trong đó có những luận điệu xuyên tạc, mê hoặc, kích động người dân của các thế lực phản động, thậm chí trong đó có cả một số linh mục trong giáo xứ Thái Hà. Thậm chí, các linh mục còn dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói “Cần luật An ninh mạng để bảo vệ chế độ”.

22:56:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Các linh mục chắc trở vờ dốt khi cố tình không hiểu mọi luật pháp là nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, điều chỉnh các hành vi trong xã hội để nhằm bảo vệ sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền. Mà bản chất của chế độ ta, Nhà nước ta là từ giai cấp công nhân, nông dân mà ra, vì quyền lợi của nhân dân mà phục vụ. Như vậy, cốt lõi chẳng phải là bảo vệ quyền lợi của nhân dân sao.

22:56:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Công lý ở đâu khi mà các linh mục lại cầu nguyện cho những kẻ gây rối, tấn công lực lượng chức năng vừa qua. Thử hỏi, luật pháp nào, lời dạy nào của Chúa kích động cho những hành động manh động, liều lĩnh đến vậy. Đặc biệt, là nhiều người vì nghe theo sự kích động của các thế lực phản động mà lao vào vòng lao lý. Như vậy, các linh mục giáo xứ Thái Hà đã cố tình che giấu bản chất của sự việc.

22:57:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Trong lời giảng của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, của linh mục Ngô Văn Kha thì các linh mục đang ngầm kích động mâu thuẫn xã hội, bất mãn xã hội tạo tiền đề cho các xung đột khi cần thiết. Kịch bản vừa rồi tại Bình Thuận chính là một kịch bản của một cuộc cách mạng màu diễn ra ở nhiều nước trên thế giời, và ở những nước đó, giờ đây cũng không thiếu người đang cầu nguyện hòa bình như xưa trở lại đất nước của mình.

22:57:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Công lý và hòa bình trong Thiên chúa giáo chính là những điều đẹp đẽ nhất mà Thiên chúa muốn mỗi chúng ta hướng đến. Nhưng cũng không ít kẻ đã lợi dụng công lý và hòa bình, lợi dụng hình ảnh Thiên Chúa, lợi dụng các buổi thánh lễ để đạt được những toan tính cá nhân. Cầu nguyện cho những đối tượng rân chủ, cầu nguyện cho những hành vi vi phạm pháp luật, bóp méo sự thật, hoạt động của các linh mục trong giáo xứ Thái Hà đang ngày càng vượt qua những hoạt động tôn giáo đơn thuần.

22:59:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Cái tên Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng là một cái gai trong mắt quần chúng nhân dân. Giống như Đặng Hữu Nam, Nam Phong núp dưới bóng thầy tù để giật dây, kích động giáo dân chống đối chính quyền. Trong các buổi rao giảng của Nguyễn Ngọc Nam Phong, vị linh mục này luôn cổ vũ cho hành vi trái pháp luật, thường xuyên tổ chức các buổi thánh lễ cầu nguyện cho phạm nhân chống phá đất nước, xâm phạm an ninh quốc gia

22:59:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Chúng ta vẫn đang ở trong cuộc cách mạng của sự thay đổi, thay thế cái cũ kĩ bằng những gì tốt đẹp. Đó là sự thay thế cái cũ bằng cái mới tiến bộ hơn, tốt tươi hơn. Đó chính là quan điểm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Cuộc cách mạng ấy cho thấy rằng nếu như dậm chân tại chỗ đồng nghĩa với việc chịu thua, nhường lại thế trận và cũng có nghĩa là đầu hàng, thất bại. Việc thay đổi những cái cũ ấy đòi hỏi thời gian rất dài và trải qua nhiều thăng trầm của các giai đoạn lịch sử mới có thể tiến hành thành công được. Đồng thời khái niệm cách mạng trong cả quá trình ở đây lại luôn luôn được đề cập, luôn luôn đúng.

23:00:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Hành động cả giáo xứ thắp nến cầu nguyện cho những kẻ tham gia biểu tình phá hoại đất nước, gây mất an ninh trật tự, những đối tượng bị cả xã hội lên án mà chính họ cũng đã cúi đầu nhận lỗi thì nay giáo xứ Thái Hà lại cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm pháp luật đó. Những đối tượng xấu đang lợi dụng những vấn đề nhạy cảm nhằm có những hành vi xấu nhằm tấn công vào chính quyền, chia rẽ đoàn kết toàn dân, đánh tráo khái niệm cách mạng nhằm kích động người dân.

23:00:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Người dân Hà Nội quá hiền khi để một kẻ mượn danh nghĩa thầy tu ngang nhiên thực hiện nhiều hành vi phá hoại như Nguyễn Ngọc Nam Phong tồn tại. Họ không có bất kỳ thái độ nào phản đối hay ngăn cản hành vi sai trái đó. Những buổi rao giảng nội dung sai trái, gây thù địch, reo rắc tư tưởng phản động trong giáo dân vẫn thường xuyên diễn ra vào các ngày Chúa nhật.

23:01:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Thờ ơ với chính trị, ngủ quên trên chiến trường đó chính là mục đích hướng tới của các thế lực thù địch hôm nay đang cố gắng áp dụng. Nước cờ này “mưa dầm thấm lâu” làm cho các thế hệ người Việt Nam sinh ra sau chiến tranh ngủ quên với quá khứ, với sứ mệnh cao cả của bản thân mình. Khi sự ngủ quên và thờ ơ ấy lan rộng ra thì đến một lúc nào đó tỉnh ra và nhận thức được thì dân tộc đã rơi vào thay kẻ thù.

23:01:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Nguy hiểm thay và đau đớn thay nếu điều đó xảy ra. Ấy vậy nên có nhiều học giả, nhà khoa học đã từng cảnh báo rằng trong chiến tranh khói súng, con người ta dường như dễ dàng hơn với mục tiêu của mình cùng sự nhận biết còn trong thời buổi hiện nay khi mà viên đạn đã bị bọc đường thì cuộc cách mạng là vô cùng khó khăn, gian khổ và không dễ gì thực hiện, không dễ gì chiến thắng, ngay cả nhận thức cho thấu đáo thôi cũng là cả một vấn đề. Lời cảnh tỉnh với những ai đang mù mờ, ngu ngơ đối với nhận thức và những gì xã hội hiện tại đang diễn ra

23:02:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Liệu người trong giáo xứ họ có hiểu thực sự cái nhà thờ được xây nên để làm gì không, để nghe giảng đạo, tổ chức các hoạt động tôn giáo như nghe hát hay....thế mà giáo dân đang để cho mấy ông linh mục kia làm gì đây, tuyên truyền chính trị, liệu có phù hợp vs một nơi tôn giáo ko? Các vị cũng phải biết nghĩ chứ, cứ nghe thằng cha đấy nói nhăng cuội thì sớm muộn cũng có họa xảy ra thôi.

23:02:00, 1 thg 7, 2018 Reply

Dưới cái tên “công lý và hòa bình” thì từ lâu, không ít linh mục phản động trong công giáo đã lợi dụng các buổi thánh lễ cầu nguyện để xuyên tạc tình hình, tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của giáo dân, gây hiểu nhầm, hiểu sai về lịch sử, về vai trò lãnh đạo cũng như đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bọn Linh mục đểu này cần phải bị đuổi ra khỏi giáo đường và bị xử lý trước pháp luật.

10:36:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Chúng ta phải tích cực tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để mọi người dân, mọi cán bộ, đảng viên thấy rõ nguy cơ của xét lại lịch sử; cùng với đó là kiến nghị đến các tổ chức đảng, đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để các tổ chức, các cơ quan có quan điểm, chủ trương và biện pháp giải quyết triệt vấn đề xét lại lịch sử, nhằm đưa cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử cũng như đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” đi đến thắng lợi cuối cùng

10:38:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Những kết quả đạt được của Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội đã góp một phần không nhỏ vào thành công chung của Thành phố Hà Nội giúp bảo đảm an sinh xã hội, củng cố lòng tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và giữ cho thành phố luôn bình yên. Nhân dân Thủ đô cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển.

12:17:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Hi vọng những con số trên sẽ tiếp tục được nâng cao trong thời gian tới, và đặc biệt là tạo được sức lan tỏa, nhân rộng ra các tỉnh thành khác. Khi tất cả các tỉnh thành đều làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân thì mục tiêu đến năm 2020 hệ thống an sinh xã hội sẽ bao phủ khắp toàn dân sẽ sớm được hoàn thành, đất nước ta sẽ vững bước trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

15:37:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Liệu người trong giáo xứ họ có hiểu thực sự cái nhà thờ được xây nên để làm gì không, để nghe giảng đạo, tổ chức các hoạt động tôn giáo như nghe hát hay....thế mà giáo dân đang để cho mấy ông linh mục kia làm gì đây, tuyên truyền chính trị, liệu có phù hợp vs một nơi tôn giáo ko? Các vị cũng phải biết nghĩ chứ, cứ nghe thằng cha đấy nói nhăng cuội thì sớm muộn cũng có họa xảy ra thôi.

18:40:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Người ta nói đã dốt còn thích chơi chữ, đã ngu còn thích kêu to là chính xác với những người kiến thức thì nông cạn mà không chịu nghiên cứu, ko chịu đọc, đọc rồi cũng chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng thích hô hào, đấu tranh.

18:43:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Tại sao nhiều người không định nghĩa được đặc khu là gì vẫn gân cổ ngỗng lên phản đối??? Đặc khu kinh tế nói ngắn gọn là vùng thương mại tự do, thuế và kinh doanh nới lỏng, cực nhiều ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến. Mục đích là tạo đột phá, phát triển vượt bậc nhờ dòng tiền từ nước ngoài đầu tư.

18:46:00, 2 thg 7, 2018 Reply

chắc nhiều người vẫn nghĩ đặc khu là bán đất cho nước ngoài, kiểu vùng lãnh thổ của Trung Quốc tại Việt Nam, chúng nó mua xong rào tường rồi chúng nó lập ra cả một cái huyện ở đấy thích làm gì thì làm, đẻ đái sinh sôi lập bang hội, bay nhảy thác loạn đấy nhỉ?

18:48:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Đặc khu kinh tế vẫn đầy đủ các cơ quan chức năng của Nước Việt Nam, các lực lượng vũ trang như Công an, Quân đội và An ninh để đảm bảo pháp luật được thực thi toàn vẹn, theo dõi và đập tan âm ưu gián điệp, chống phá từ trong nước. Vẫn danh xưng chủ nhà và khách trọ chứ ở đâu ra mua đứt bán đoạn? Mày thuê đất của tao thì mày phải chơi theo luật của TAO. ok ???

18:56:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Một số người bị lú à mà thấy cái gì cũng gọi hồn thằng Trung Quốc vào??? Nỗi sợ mang tên Trung Quốc à? sợ Trung Quốc như trẻ con sợ ma nên thấy cái gì cũng đổ tại Trung Quốc à?

18:59:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Formosa ở tập trước, cũng kích động là Trung Quốc, của Trung Quốc. Ở đây có bao nhiêu người biết Formosa của Đài loan? Có bao nhiêu người biết Đài loan và Trung Quốc ghét nhau như Việt Nam và 3 que?

19:01:00, 2 thg 7, 2018 Reply

ai soi hộ tôi cái trong cái dự thảo luật có chữ "cho Trung Quốc thuê" nào không? hay lại mấy thằng lưu vong nhét chữ vào miệng.

19:03:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Đặc khu là vùng ưu đãi trong đó các doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê từng lô để mở cơ sở thương mại, sản xuất. Tức là có nhiều nước WTO tham gia đầu tư hưởng ưu đãi như Nga, Nhật, Tàu khựa, Hàn xẻng...v.v. kể cả Mỹ thấy thơm cũng nhảy vào đấy.

19:05:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Tôi đọc đi đọc lại, tìm hết các tài liệu, thông cáo báo chí không thấy một dòng một chữ nào nói cho Trung Quốc thuê 99 năm 3 đặc khu kinh tế mà một số người giỏi nhỉ ? tự bịa ra cái đoạn đấy!

19:08:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Ai đi thuê nhà trọ, hợp đồng 2 tháng ký 1 lần xem có dám lắp điều hòa, sửa cầu thang hay xây lại bếp không? Mấy thằng đầu sạn nó đổ tiền vào Đặc khu xây dựng cơ sở cũng như thế đấy, thuê dăm ba chục năm xong ko cho nó thuê nữa thì nó lỗ chết à? cam kết cho thuê 70-99 năm nó mới mạnh dạn đổ tiền vào chứ.

19:11:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Úc nó cho Trung Quốc thuê cảng Darwin lớn nhất nhì nước nó trong 99 năm chẳng lẽ cũng là bán nước cho tàu à? sao ko nghe thằng Úc tân nào lên tiếng??? Mấy thằng ba sọc thích kích động, bài xích bọn Táo Tàu thì thuê 1 năm chúng nó còn ẳng được nữa là 99 năm.

19:13:00, 2 thg 7, 2018 Reply

Mấy người thích đấu tranh Đặc khu có chịu đọc gì đâu, cũng chẳng cần biết đầu đuôi ra sao. Cứ nghe tiếng Trung Quốc thuê cái đã, sồn sồn lồng lộn, nhặng xị lên cả.

19:08:00, 29 thg 7, 2018 Reply

Có thể thấy rằng nhà thờ Thái Hà kích động giáo dân tham gia vào các hoạt động biểu tình nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân là hành động hết sức nguy hiểm, mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại truyền thống "tốt đời đẹp đạo" của Công giáo. Bởi lẽ, giáo lý của Công giáo luôn giáo dục giáo dân làm việc thiện, bỏ điều ác chứ không phải để phục vụ cho mưu đồ chính trị thấp hèn của một số "chủ chăn" phản động. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh, lên án hành động sai trái của các linh mục trong nhà thờ Thái Hà, không các "chủ chăn" phản động này dụ dỗ, lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

19:08:00, 29 thg 7, 2018 Reply

Việc Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là điều hoàn toàn cần thiết, vừa để bảo vệ An ninh quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vụ việc sử dụng không gian mạng để khủng bố, phá hoại an ninh, hòa bình thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc nhà thờ Thái Hà kích động người dân phản đối Luật An ninh mạng là hành động đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc, tạo điều kiện cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam.

19:09:00, 29 thg 7, 2018 Reply

Chừng nào mà nhà thờ Thái Hà còn những linh mục như Nguyễn Ngọc Nam Phong thì nơi đó vẫn sẽ chỉ là sàn diễn của bọn rận chủ mà thôi. Những buổi giảng đạo, cầu nguyện vì cuộc sống tốt đẹp đã biến thành những cuộc gặp gỡ của bọn phản động, những buổi tuyền truyền tư tưởng chống phá Đảng và Nhà nước. Mong rằng giáo hội công giáo sẽ có những chấn chỉnh nếu không muốn nhà thờ trở thành trò cười cho thiên hạ.

19:09:00, 29 thg 7, 2018 Reply

Nhà thờ Thái Hà cổ súy cho hành động của nhà thờ Văn Hạnh, Giáo Phận Vinh các linh mục cho dù bà con giáo dân không hề muốn, đây là sự ép buộc đã bày tỏ "chính kiến", lòng "yêu nước" trước các vấn đề của đất nước, ném vào tư tưởng của bà con quan điểm phản đối thiết lập 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cũng như phản đối Luật An ninh mạng. Hành động vi phạm nghiêm trọng giáo lý, đạo đức vị cha xứ.

19:09:00, 29 thg 7, 2018 Reply

Giáo lý của Công giáo luôn giáo dục giáo dân làm việc thiện, bỏ điều ác chứ không phải để phục vụ cho mưu đồ chính trị thấp hèn của một số "chủ chăn" phản động. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh, lên án hành động sai trái của các linh mục trong nhà thờ Thái Hà, không các "chủ chăn" phản động này dụ dỗ, lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !