05/07/2018

ĐỀ XUẤT CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ – HÀ NỘI ĐI ĐẦU TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH!

Written By Unknown on 05/07/2018 | 16:19

[Tọa Sơn]

Cải cách hành chính, rút gọn các thủ tục là một trong những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra đối với các bộ, ban, ngành cũng như các địa phương. Một trong những giải pháp nhằm nâng cao cải cách thủ tục hành chính đó là áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong quản lý hành chính của hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Hà Nội với vai trò là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước đã tăng cường xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố, làm nền tảng cho cải cách hành chính một cách sâu rộng. Triển khai Luật Thủ đô, Hà Nội đã tập trung ban hành các văn bản quy định chi tiết và quản lý dân cư tại Hà Nội. Do đó, hiện nay trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp, Hà Nội đã xây dựng, đồng bộ hệ thống dữ liệu liên thông từ các sở, ngành, quận, thị xã, huyện đến phường, xã, thị trấn kết nối với hệ thống của Bộ Tư pháp. Đây là tài sản quý nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Thủ đô. Nếu như dự kiến đến 2022, Bộ Công an mới xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư thì trong 63 tỉnh, thành, Hà Nội đã hoàn thành xong. Và đây chính là cơ sở quan trọng để Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đưa ra đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư.
 
Hà Nội là thành phố đi đầu trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử
Tuy nhiên, một số tờ báo tại Việt Nam đã nhanh nhạy nắm bắt sự kiện, tiến hành giật tiêu đề bài báo hoặc thông tin không đầy đủ gây hiểu nhầm cho người đọc là chính quyền Hà Nội sử dụng dữ liệu cá nhân để thu phí, gây nên nguy cơ mất thông tin cá nhân cũng như nhân dân phải đóng tiền. Cũng rất nhanh chóng, một số tờ báo nước ngoài nói tiếng Việt còn không sõi cũng nhanh chóng đưa thông tin thiếu chính xác lên các mặt báo. 

Cần phải khẳng định rằng, thông tin được chia sẻ ở đây là thông tin trong chứng minh thư chứ không phải là thông tin cá nhân. Các thông tin này chính là 7 thông tin trong chứng minh thư mà trước đây lực lượng công an lưu, tuy nhiên trong thời đại số, các thông tin này sẽ dần được chia sẻ cho các ngành như ngân hàng, đơn vị hành chính, đơn vị công chứng… để phục vụ người dân tốt hơn. 

Liên quan đến khoản phí thu thì số tiền thu phí ở đây là nhằm trả tiền cho phần mềm, trà cho thuê đường truyền cũng như hệ thống máy chủ chứa dữ liệu… và điều quan trọng là không phải người dân phải trả tiền mà các đơn vị có nhu cầu khai thác phải trả khoản phí đó. Và việc chia sẻ này là hoàn toàn đúng luật, đồng thời việc chia sẻ này lại giúp cho cơ sở dữ liệu dân cư lại được quản lý chặt chẽ hơn, tránh tình trạng các đơn vị mua ngầm thông tin cá nhân của khách hàng. 

Như vậy đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư là nằm trong lộ trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của Đảng và Nhà nước ta, có nghĩa là có hay không đề xuất của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì trong tương lai, việc chia sẻ dữ liệu dân cứ vẫn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, với những thành công trong cải cách thủ tục hành chính, trong việc xây dựng chính quyền điện tử thì Hà Nội có đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, về tiến độ thực hiện để đề xuất Chính phủ đẩy nhanh lộ trình việc chia sẻ dữ liệu dân cư. Và đây chính là bước ghi nhận quan trọng trong cải cách hành chính của Hà Nội trong thời gian vừa qua, khiến đây là thành phố đi đầu trong cả nước mặc dù phải quản lý tới 10 triệu dân cư. 

11 Nhận xét

16:53:00, 5 thg 7, 2018 Reply

Đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư là nằm trong lộ trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của Đảng và Nhà nước ta, có nghĩa là có hay không đề xuất của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì trong tương lai, việc chia sẻ dữ liệu dân cứ vẫn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, với những thành công trong cải cách thủ tục hành chính, trong việc xây dựng chính quyền điện tử thì Hà Nội có đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, về tiến độ thực hiện để đề xuất Chính phủ đẩy nhanh lộ trình việc chia sẻ dữ liệu dân cư. Và đây chính là bước ghi nhận quan trọng trong cải cách hành chính của Hà Nội trong thời gian vừa qua, khiến đây là thành phố đi đầu trong cả nước mặc dù phải quản lý tới 10 triệu dân cư.

21:06:00, 5 thg 7, 2018 Reply

Cá nhân tôi thấy rằng đây là một hình thức mới, đi đầu trong cải cách hành chính và thực sự nó rất hữu ích cho cuộc sống chúng ta ngày nay. Nếu chính sách này chính thức được thông qua thì nó quả thực tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dân và các cơ quan. Cá nhân tôi ủng hộ chính sách này!

23:00:00, 5 thg 7, 2018 Reply

Như vậy đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư là nằm trong lộ trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của Đảng và Nhà nước ta, có nghĩa là có hay không đề xuất của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì trong tương lai, việc chia sẻ dữ liệu dân cứ vẫn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, với những thành công trong cải cách thủ tục hành chính, trong việc xây dựng chính quyền điện tử thì Hà Nội có đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, về tiến độ thực hiện để đề xuất Chính phủ đẩy nhanh lộ trình việc chia sẻ dữ liệu dân cư. Và đây chính là bước ghi nhận quan trọng trong cải cách hành chính của Hà Nội trong thời gian vừa qua, khiến đây là thành phố đi đầu trong cả nước mặc dù phải quản lý tới 10 triệu dân cư.

23:25:00, 5 thg 7, 2018 Reply

Luật cho phép người đứng đầu cơ quan Nhà nước quyết định chia sẻ dữ liệu trong các trường hợp luật định. Và đương nhiên việc chia sẻ cũng phải theo một quy trình chặt chẽ, không phải chia sẻ cho bất kì ai, bất kì cơ quan, tổ chức nào mà nó hoàn toàn phải theo quy định của pháp luật.

23:25:00, 5 thg 7, 2018 Reply

với đề xuất của chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quan điểm của tôi là ý tưởng này hoàn toàn không trái các qui định pháp luật hiện hành. Còn về tính thiết thực, giá trị của ý tưởng này thì có nhiều bài viết đã phân tích.

23:25:00, 5 thg 7, 2018 Reply

Một số người đang suy diễn ra những câu chuyện rằng việc ông Chung đề xuất như thế là không hợp lý, khó khả thi, là xâm phạm bí mật đời tư của công dân, là bắt người dân phải trả thêm giá dịch vụ…Thậm chí có một số người còn xuyên tạc ra rằng với đề xuất này ông chủ tịch Hà Nội đang muốn dùng thông tin cá nhân, bí mật đời tư của người dân để bán mà không được sự đồng ý của họ…

23:25:00, 5 thg 7, 2018 Reply

cần phải thấy rằng việc đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư là một ý tưởng đột phá trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trong một xã hội hiện đại, văn minh không thể nào có chuyện cứ duy trì mãi một cách làm là cũng từng đó thông tin cá nhân của người dân như chứng minh thư mà đi đâu, làm việc với ngành nào, sở nào cũng phải mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ

23:26:00, 5 thg 7, 2018 Reply

Với việc chia sẻ dữ liệu dân cư thì cơ sở dữ liệu dân cư sẽ được tích hợp vào một trung tâm dữ liệu để dùng chung. Các đơn vị như phòng công chứng, ngân hàng khi làm các dịch vụ liên quan cho người dân chỉ cần truy xuất thông tin trên mạng để tiến hành. Và như vậy người dân sẽ không phải lúc nào cũng kè kè bên mình chứng minh thư hoặc các giấy tờ khác có liên quan nữa mà khi đến làm việc chỉ cần cung cấp mã số cá nhân để các đơn vị liên quan truy xuất là xong.

17:11:00, 7 thg 7, 2018 Reply

Triển khai Luật Thủ đô, Hà Nội đã tập trung ban hành các văn bản quy định chi tiết và quản lý dân cư tại Hà Nội. Do đó, hiện nay trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp, Hà Nội đã xây dựng, đồng bộ hệ thống dữ liệu liên thông từ các sở, ngành, quận, thị xã, huyện đến phường, xã, thị trấn kết nối với hệ thống của Bộ Tư pháp. Đây là tài sản quý nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở Thủ đô

15:13:00, 26 thg 7, 2018 Reply

với những thành công trong cải cách thủ tục hành chính, trong việc xây dựng chính quyền điện tử thì Hà Nội có đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, về tiến độ thực hiện để đề xuất Chính phủ đẩy nhanh lộ trình việc chia sẻ dữ liệu dân cư. Và đây chính là bước ghi nhận quan trọng trong cải cách hành chính của Hà Nội trong thời gian vừa qua, khiến đây là thành phố đi đầu trong cả nước mặc dù phải quản lý tới 10 triệu dân cư.

22:13:00, 1 thg 8, 2018 Reply

thông tin được chia sẻ ở đây là thông tin trong chứng minh thư chứ không phải là thông tin cá nhân. Các thông tin này chính là 7 thông tin trong chứng minh thư mà trước đây lực lượng công an lưu, tuy nhiên trong thời đại số, các thông tin này sẽ dần được chia sẻ cho các ngành như ngân hàng, đơn vị hành chính, đơn vị công chứng… để phục vụ người dân tốt hơn.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !